Yttranden från kommittén för biocidprodukter om godkännande av verksamma ämnen

The Biocidal Products Committee has issued the following opinions on active substance approval:

Alpha-cypermethrin - 67375-30-8 PT 18 17/06/2014
Ampholyt - 139734-65-9 PT 4 08/12/2015
Ampholyt - 139734-65-9 PT 3 15/04/2015
Ampholyt - 139734-65-9 PT 2 08/12/2015
Bacillus amiloliquefaciens strain ISB06 - - PT 3 10/12/2015
Bacillus sphaericus - - PT 18 19/06/2014
Bacillus thuringiensis subsp Kurstaki, Serotype 3a3b, Strain ABTS-351 - - PT 18 16/02/2016
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis strain SA3A - - PT 18 19/06/2014
Bardap 26 - 94667-33-1 PT 8 08/12/2015
Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 PT 4 15/06/2015
Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 PT 6 15/06/2015
Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 PT 3 08/12/2015
Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 PT 2 05/02/2015
Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 PT 1 05/02/2015
Biphenyl-2-ol 201-993-5 90-43-7 PT 13 05/02/2015
Brodifacoum 259-980-5 56073-10-0 PT 14 16/06/2016
Bromadiolone 249-205-9 28772-56-7 PT 14 16/06/2016
Burnt dolomitic lime 253-425-0 37247-91-9 PT 3 14/04/2016
Burnt dolomitic lime 253-425-0 37247-91-9 PT 2 14/04/2016
Burnt lime 215-138-9 1305-78-8 PT 2 14/04/2016
Burnt lime 215-138-9 1305-78-8 PT 3 14/04/2016
C(M)IT/MIT - 55965-84-9 PT 12 14/04/2015
C(M)IT/MIT - 55965-84-9 PT 13 17/06/2015
C(M)IT/MIT - 55965-84-9 PT 2 14/04/2015
C(M)IT/MIT - 55965-84-9 PT 11 05/02/2015
C(M)IT/MIT - 55965-84-9 PT 6 05/02/2015
C(M)IT/MIT - 55965-84-9 PT 4 14/04/2015
Carbon dioxide 204-696-9 124-38-9 PT 15 17/06/2014
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 3 13/04/2016
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 9 13/04/2016
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 6 13/04/2016
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 2 13/04/2016
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 1 13/04/2016
Chlorocresol (CMK) 200-431-6 59-50-7 PT 13 13/04/2016
Chlorophacinone 223-003-0 3691-35-8 PT 14 16/06/2016
Citric acid 201-069-1 77-92-9 PT 2 16/02/2016
Clothianidin 433-460-1 210880-92-5 PT 18 02/10/2014
Coco alkyltrimethylammonium chloride (ATMAC/TMAC) 263-038-9 61789-18-2 PT 8 14/04/2016
Copper flakes (coated with aliphatic acid) 231-159-6 7440-50-8 PT 21 09/12/2015
Copper pyrithione 238-984-0 14915-37-8 PT 21 03/10/2014
Copper thiocyanate 214-183-1 1111-67-7 PT 21 09/12/2015
Copper, granulated 231-159-6 7440-50-8 PT 8 09/12/2015
Coumatetralyl 227-424-0 5836-29-3 PT 14 16/06/2016
Cyanamide 206-992-3 420-04-2 PT 3 16/06/2016
Cyanamide 206-992-3 420-04-2 PT 18 16/06/2016
Cybutryne 248-872-3 28159-98-0 PT 21 17/06/2015
Cyfluthrin 269-855-7 68359-37-5 PT 18 16/02/2016
Cyromazine 266-257-8 66215-27-8 PT 18 10/12/2015
DBDCB 252-681-0 35691-65-7 PT 6 08/12/2015
DCPP 429-290-0 3380-30-1 PT 4 04/12/2014


Jag har läst och godtar det rättsliga meddelandet


The assessment reports can be found in the list of Biocidal Active Substances.