Unionsgodkännande

Förordningen om biocidprodukter inför möjligheten att få vissa biocidprodukter godkända på unionsnivå. Detta tillåter företag att släppa ut sina biocidprodukter på hela EU-marknaden utan att behöva få ett särskilt nationellt godkännande.

Unionsgodkännande kommer att ge samma rättigheter och skyldigheter i alla medlemsstater som ges vid nationella godkännanden.

Unionsgodkännande kan beviljas biocidprodukter med liknande användningsförhållanden över hela EU, förutom de som innehåller verksamma ämnen som uppfyller kriterierna för uteslutning och de som tillhör produkttyperna 14,15, 17, 20 och 21. Tidsramen för att inleda tillståndsförfarandet är olika beroende på om produkten innehåller nya eller befintliga verksamma ämnen.

Nya verksamma ämnen

En produkt som innehåller nya verksamma ämnen, även i kombination med befintliga verksamma ämnen, är berättigad till unionsgodkännande från och med den 1 september 2013.

Befintliga verksamma ämnen

För biocidprodukter som endast innehåller befintliga verksamma ämnen kommer unionsgodkännande att vara tillgängligt i tre olika steg, beroende på produkttyp:

  1. Från och med den 1 september 2013 för produkttyperna 1, 3, 4, 5, 18 och 19
  2. Från och med den 1 januari 2017 för produkttyperna 2, 6 och 13
  3. Från och med den 1 januari 2020 och framåt för de återstående produkttyperna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 och 22.

Förteckningen över biocidprodukter med unionsgodkännande kommer att publiceras på Echas webbplats. 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)