Praktyczne przykłady – rejestracja na mocy rozporządzenia REACH

Przedstawione przykłady, analizy przypadku i scenariusze służą zilustrowaniu sytuacji, z jakimi można się spotkać podczas przygotowywania rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH. Są to uproszczone prezentacje, które stanowią uzupełnienie praktycznych wskazówek zamieszczonych na stronach internetowych poświęconych rejestracji REACH 2018.

 

3. Nawiązanie kontaktu ze współrejestrującymi

Zgodnie z rozporządzeniem REACH koszty danych muszą być dzielone w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminacyjny. Poniższe dokumenty zawierają wskazówki na ten temat.

 

4. Ocena zagrożenia i ryzyka związanego z substancjami

Poniższe przykłady oparte są na prawdziwych sytuacjach i przedstawiono w nich niektóre z zalecanych kroków, które służą gromadzeniu informacji potrzebnych do zarejestrowania substancji. Będą one pomocne w przeprowadzeniu oceny zagrożenia i ryzyka związanego z rejestrowanymi substancjami chemicznymi.

Przykłady te należy rozpatrywać w powiązaniu z wytycznymi, które znajdują się w Praktycznym poradniku dla menedżerów MŚP i koordynatorów REACH.

 

Dla rejestracji od 1 do 10 ton rocznie

 

Dla rejestracji od 10 do 100 ton rocznie

 

5. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID

W poniższych filmach instruktażowych zwrócono uwagę na różne aspekty procesu przygotowywania dokumentacji technicznej za pomocą IUCLID. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą również korzystać z programu IUCLID online (w chmurze). Uproszczoną dokumentację rejestracyjną członka można utworzyć bezpośrednio w REACH-IT.

All tutorials

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)