Nawiązanie kontaktu ze współrejestrującymi

Jako potencjalny rejestrujący mogą Państwo spotkać się z dwiema sytuacjami:

  1. Jeżeli nie dokonano jeszcze rejestracji, należy podjąć wspólne kroki organizacyjne z potencjalnymi współrejestrującymi i przygotować wspólną rejestrację. Jeżeli są Państwo jedynymi rejestrującymi daną substancję, muszą Państwo działać sami.
  2. Jeżeli dokonano już wspólnej rejestracji, należy skontaktować się z rejestrującymi i ustalić warunki przystąpienia do tej grupy.

Jeżeli Państwa substancja nie została jeszcze zarejestrowana, muszą Państwo uzgodnić ze współrejestrującymi zasady współpracy i komunikacji w ramach forum wymiany informacji o substancjach (SIEF). Członkowie SIEF muszą udostępnić sobie dane naukowe i zdecydować o sposobie uzupełnienia braków. Należy przedyskutować znaczenie, wiarygodność i adekwatność dostępnych danych. Wymaga to czasu, ale jest to czynność konieczna przed opracowaniem i złożeniem dokumentacji rejestracyjnej. Należy wreszcie uzgodnić sposób podziału kosztów.

Jeżeli substancja została już zarejestrowana, bardzo możliwe, że prace przygotowawcze zostały już przeprowadzone. Należy się skontaktować z wiodącym rejestrującym, aby przystąpić do wspólnej rejestracji po uzgodnieniu trybu udostępniania informacji i podziału kosztów.

Podział kosztów

Zgodnie z rozporządzeniem REACH sposób podziału kosztów powinien być sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminujący. Udostępnianie danych ma umożliwić podział rzeczywistych kosztów, a nie przynosić żadnej ze stron zysków. Członkowie SIEF muszą uzgodnić sposób podziału kosztów danych oraz kosztów administracyjnych SIEF.

Wsparcie ze strony ECHA

Jeżeli współrejestrującym nie uda się uzgodnić kwestii udostępniania danych i podziału kosztów, ECHA, działając jako ostatnia instancja, może ocenić konkretny przypadek. W pewnych warunkach może to skutkować przyznaniem prawa do odwoływania się do istotnych danych. Procedurę rozwiązywania sporów w zakresie udostępniania danych można przeprowadzić bez pomocy prawnej i jest ona bezpłatna.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)