Creating your registration dossier

Po zebraniu wszystkich informacji na temat danej substancji, które są niezbędne do spełnienia wymogów REACH, należy udokumentować ustalenia w dokumentacji rejestracyjnej.

Plik, który składany jest do ECHA w celu zarejestrowania danej substancji, nazywany jest dokumentacją. Dokumentacja jest kopią zbioru danych o substancji, przeznaczoną tylko do odczytu, uzupełnioną informacjami na temat rodzaju rejestracji.

Można przygotować dwa rodzaje dokumentacji, w zależności od roli we wspólnym przedkładaniu informacji:

1) dokumentację wiodącego rejestrującego, która obejmuje tożsamość substancji objętej wspólnym przedkładaniem informacji, informacje na temat właściwości substancji, jak również informacje szczegółowe dotyczące przedsiębiorstwa wiodącego rejestrującego.

Do przygotowania dokumentacji przez wiodącego rejestrującego można użyć:

 1. IUCLID Cloud
  W przypadku konsultantów pracujących na rzecz rejestrującego albo samodzielnej rejestracji przy rzadkim używaniu IUCLID lub zarządzania tylko kilkoma substancjami.
 2. Aplikacji IUCLID
  W przypadku pracy z dużymi ilościami danych.

2) dokumentację uczestników, kiedy to wszyscy pozostali rejestrujący podają informacje szczegółowe dotyczące swoich przedsiębiorstw, takie jak: dane kontaktowe, dokładna identyfikacja substancji, wielkość produkcji lub importu oraz zastosowanie substancji przez ich klientów.

Do przygotowania dokumentacji uczestnik może użyć:

 1. narzędzia REACH-IT – możliwość bezpośredniego utworzenia dokumentów
  w przypadku uczestnika wspólnego przedkładana i zgody na złożenie w imieniu uczestnika wszystkich informacji przez wiodącego rejestrującego.
 2. IUCLID Cloud
  W przypadku konsultantów pracujących na rzecz rejestrującego albo samodzielnej rejestracji przy rzadkim używaniu IUCLID lub zarządzania tylko kilkoma substancjami.
 3. Aplikacji IUCLID
  We wszystkich pozostałych przypadkach.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)