Zbieranie informacji na temat zastosowań

 

W dokumentacji rejestracyjnej należy opisać, w jaki sposób Państwa substancja jest stosowana w Państwa łańcuchu dostaw. Informacje te można uzyskać z wielu źródeł, którymi mogą być na przykład:

 • wiedza zebrana we własnym przedsiębiorstwie na temat zastosowań u klientów. Znają Państwo zastosowania substancji na podstawie znajomości zaopatrywanego rynku. Być może udokumentowali już Państwo zastosowania w kartach charakterystyki, które dostarczają Państwo swoim klientom.
 • bezpośredni kontakt z klientami. Jest to istotne, gdy zaopatrują Państwo ograniczoną liczbę klientów, którzy bezpośrednio wykorzystują substancję do reakcji chemicznych lub do włączenia jej do składu określonego wyrobu.
 • sektorowe mapy zastosowań dostępne na stronie internetowej ECHA. Są one istotne na przykład w przypadku zaopatrywania sektorów tworzących formulację. Mapy zastosowań zawierają zebrany już i uzgodniony opis zastosowań typowych dla danego sektora. Należy sprawdzić dostępność sektorowych map zastosowań w tabeli przeglądowej na stronie internetowej ECHA.

Jeżeli nie sprzedają Państwo swojej substancji ściśle określonemu sektorowi, na przykład sprzedają ją Państwo wyłącznie dystrybutorom, muszą Państwo zarezerwować sobie trochę czasu na zebranie informacji o zastosowaniach.

Jeżeli dołączają Państwo do istniejącej rejestracji, należy sprawdzić, czy zastosowania w Państwa łańcuchu dostaw zostały już odpowiednio opisane. Następnie powinni Państwo przyjąć ten sam opis.

Opis zastosowań należy sporządzić ze szczególną starannością, jako że informacja ta jest wykorzystywana przez właściwe organy na przykład do ustalania pierwszeństwa substancji pod względem konieczności ewentualnego zarządzania ryzykiem regulacyjnym. Zaleca się:

 • uwzględniać tylko rzeczywiste zastosowania istotne dla Państwa łańcucha dostaw;
 • podawać informację na temat wielkości obrotu w odniesieniu do każdego zastosowania;
 • zbierać i raportować jak najbardziej precyzyjne informacje na temat określonych zastosowań, w tym:
  • zastosowań konsumenckich
  • zastosowań w wyrobach
  • zastosowań w jedynie ograniczonej liczbie zakładów
  • zastosowań w warunkach ścisłej izolacji
  • zastosowań pośrednich
  • kontaktu z żywnością i zastosowań w kosmetykach

Poza opisaniem zastosowań w dokumentacji rejestracyjnej może być konieczne opisanie warunków bezpiecznego stosowania w scenariuszach narażenia, które stanowią część raportu bezpieczeństwa chemicznego. Raport bezpieczeństwa chemicznego jest wymagany w przypadku rejestracji substancji w ilości 10 ton na rok i większej.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)