Od podnošenja do odluke

Nakon podnošenja dosjea slijede ovi koraci:

 

1. Provjera poslovnih pravila:

provjerom poslovnih pravila osigurava se da ECHA može obraditi vaš dosje. Na primjer, ECHA potvrđuje da je vaš dosje u ispravnom IUCLID obliku i da su određene administrativne informacije u skladu s vrstom podneska.

Ako dosje uspješno prođe provjeru poslovnih pravila, to samo znači da je dosje prihvaćen na obradu. To ne znači da je registracija dovršena. Nakon što uspješno prođete provjeru poslovnih pravila, primit ćete urudžbeni broj. Taj broj možete koristiti kao referentnu oznaku u cjelokupnoj korespondenciji povezanoj s registracijom sve dok ne primite broj registracije.

Ako vaš dosje ne prođe provjeru poslovnih pravila, morat ćete ga ispraviti i ponovno podnijeti.

 

2. Provjera tehničke potpunosti

Nakon što se vaš dosje prihvati na obradu, sljedeći korak je provjera tehničke potpunosti. U ovoj fazi dosje se provjerava kako bi se osiguralo da obuhvaća sve podatke koje propisuje REACH. Ta provjera obuhvaća ručnu provjeru određenih elemenata koji se ne mogu automatski provjeriti. Ako podaci nedostaju, morat ćete ponovno podnijeti potpuni dosje u određenom roku.

Ako vaš dosje ne prođe provjeru tehničke potpunosti, dopušten je samo jedan dodatni pokušaj podnošenja. Ako niste sigurni koje podatke morate navesti, obratite se ECHA-inoj službi za korisnike. Ako drugi pokušaj podnošenja nije uspješan, morate podnijeti novi podnesak. Ako ste platili pristojbu za registraciju, povrat nije moguć.

 

3. Račun za pristojbu za registraciju

U vrijeme provjere tehničke potpunosti, primit ćete račun za pristojbu za registraciju putem sustava REACH-IT. Račun morate platiti do datuma dospijeća.

Ako puni iznos pristojbe ne platite do datuma dospijeća računa, vaš će se dosje odbiti i morat ćete ga ponovno podnijeti. ECHA ne prihvaća zakašnjela plaćanja. Ako platite sa zakašnjenjem, vaša će se registracija odbiti i morat ćete ponovno podnijeti dosje. U slučaju odbijanja, ECHA ne vraća uplaćene pristojbe.

 

4. Odluka o registraciji

ECHA će vam odluku o registraciji poslati putem sustava REACH-IT.

Ako uspješno prođete provjeru tehničke potpunosti i platite račun, vaš se dosje smatra potpunim i dobit ćete broj registracije. Datum registracije je datum kada primite urudžbeni broj od ECHA-e.

Ako vaš dosje i drugi put ne prođe provjeru tehničke potpunosti ili ne platite račun na vrijeme, dosje će se odbiti.

 

5. Objava informacija iz dosjea

ECHA će na svojim internetskim stranicama automatski objaviti sve nepovjerljive informacije iz vašeg registracijskog dosjea. Možete predati zahtjev za povjerljivost podataka koji će ECHA procijeniti. Ako zahtjev nije odgovarajuće obrazložen, informacije će se objaviti. Više pročitajte na našoj internetskoj stranici Objava informacija iz dosjea.

Komunikacija s vašim klijentima

Nakon registracije možda ćete morati ažurirati sigurnosno-tehnički list za svoju tvar.

Sigurnosno-tehnički listovi moraju se ažurirati u sljedećim slučajevima:

  • ako imate nove informacije o opasnostima ili mjerama upravljanja rizikom koje se odnose na tvar;
  • nakon što je autorizacija za vašu upotrebu tvari odobrena ili odbijena;
  • ako je upotreba vaše tvari ograničena.

Ne zaboravite navesti broj registracije u sigurnosno-tehničkom listu prilikom njegova ažuriranja nakon registracije u skladu s Uredbom REACH.

Održavajte registraciju ažuriranom

Vaša je odgovornost ažurirati registraciju. Ažuriranje je potrebno u sljedećim slučajevima:

  • ako mijenjate sastav tvari;
  • ako ste povećali količinu proizvodnje i prešli u novi količinski raspon;
  • ako ste primili dodatne informacije koje su, primjerice, povezane s razvrstavanjem i označivanjem tvari.

Ne zaboravite ažurirati i podatke o poduzeću, kao i druge administrativne podatke.

Sva ažuriranja treba što prije poslati ECHA-i putem sustava REACH-IT. Za neka ažuriranja naplaćuje se naknada.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)