Što je IUCLID?

IUCLID je softver za bilježenje, pohranu, održavanje i razmjenu podataka o intrinzičnim i opasnim svojstvima kemijskih tvari. ECHA razvija softver u suradnji s OECD-om.

Prema Uredbi REACH, podatci podneseni ECHA-i moraju biti u IUCLID formatu. ECHA besplatno nudi softver na portalu IUCLID 6.

Prije nego što počnete raditi s IUCLID-om, važno je upoznati se s načinom strukturiranja podataka o registraciji i terminologijom koja se upotrebljava u aplikaciji. To možete napraviti tako korištenjem alata sa svojim podatcima i proučavanjem priručnika za korisnike. Korisna dokumentacija o softveru također je dostupna na portalu i unutar IUCLID-a (kojoj možete pristupiti pritiskom na tipku F1.).

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)