Update and submit your registration

Ažurirajte i podnesite svoju registraciju

Imajte na umu da će ažuriranje registracije uključivati provjeru tehničke potpunosti nakon dostave. To se radi kako bi se osiguralo da vaš dosje sadržava sve potrebne podatke. Provjeravaju se svi podatci u dosjeu, bez obzira na to jesu li dostavljeni nedavno ili su dio prethodno dostavljenog dosjea.

Upotrijebite alat „Validation Assistant” (Pomoćnika za validaciju) u sustavu IUCLID za simulaciju provjere potpunosti prije nego što svoj dosje dostavite ECHA-i.

Osim automatizirane provjere potpunosti – koja se može simulirati s pomoću alata „Validation Assistant” u sustavu IUCLID – osoblje ECHA-e provodi ručne provjere određenih dijelova registracije, kao što su izostavljanja podataka i izvješće o kemijskoj sigurnosti.

Pročitajte opis 4. faze registracije „Procjena opasnosti i rizika” i 5. faze registracije „Priprema registracijskog dosjea” kako biste stekli bolji pregled podataka potrebnih za sastavljanje registracijskog dosjea.

Za većinu ažuriranja ne plaća se naknada. Međutim, naplaćuje se naknada za povećanje količinskog raspona te u slučaju da u svoj dosje dodajete stavke koje se naplaćuju, na primjer zahtjev da se određeni podatci tretiraju kao povjerljivi. Preporučuje se da prije podnošenja dosjea upotrijebite kalkulator za izračun naknada koji je dostupan u IUCLID-u. Računi će vam biti poslani putem sustava REACH-IT.

Nakon što ažuriranu registraciju dostavite ECHA-i putem sustava REACH-IT, vaš dosje proći će korake objašnjene u odjeljku „Od podnošenja do odluke” u opisu 6. faze registracije „Podnošenje registracijskog dosjea”.

Pobrinite se da postupate u skladu sa svim ECHA-inim obavijestima u vezi s vašom registracijom i njezinim ažuriranjima koje će vam biti poslane putem sustava REACH-IT. Možete aktivirati upozorenja o primljenim e-porukama u odjeljku „Company information” (Podatci o tvrtki) na svojem računu u sustavu REACH-IT.