Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Registracija

Registracija je postupak predaje dokumentacije ECHA-i kojom pokazujete da se tvari s kojima radite rukujete na siguran način diljem lanca opskrbe, osiguravajući zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša.

Dokumentacija koju trebate dostaviti ovisi o količini tvari koju stavljate na tržište, opasnostima tvari te o tome rabi li se tvar samo kao intermedijer u proizvodnji druge tvari u strogo kontroliranim uvjetima.

Dokumentaciju trebate dostaviti u registracijskom dosjeu. Registracijski dosje uključuje opis uporaba tvari, fizikalno-kemijska, ekotoksikološka i toksikološka svojstva te procjene opasnosti i rizika kojima se opisuje način kontrole rizika kojeg predstavlja uporaba tvari .

Registracije se dostavljaju u formatu IUCLID putem alata koji se naziva REACH-IT. U većini slučajeva trebate platiti registracijsku pristojbu.

 

Registracija se odnosi na tvari

Svaku je tvar potrebno zasebno registrirati. Ako radite sa smjesama tvari kao što su deterdženti i boje ili s proizvodima koji otpuštaju tvari, trebate registrirati različite tvari koje se nalaze u smjesi ili proizvodu.

Također trebate identificirati i dati naziv svojoj tvari u skladu s istim pravilima i kriterijima, tako da možete vidjeti jesu li vaše tvari iste kao u drugim tvrtkama. U tom slučaju, trebate ih zajedno registrirati.

 

Trebate ih registrirati zajedno s drugim tvrtkama.
Različiti su rokovi za registraciju

Početne upute

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live1