Prepare for updating your registration

Pripremite se za ažuriranje registracije

Sljedeći koraci objašnjavaju postupak ažuriranja vaše registracije u slučajevima kad utvrdite da je ažuriranje potrebno.

 

1. Provjerite imate li pristup sustavu REACH-IT
 • Sustavu REACH-IT možete pristupiti s početne stranice ECHA-ina mrežnog mjesta.
 • Ako trebate oporaviti svoju lozinku, kliknite na „Forgot password?” (Zaboravili ste lozinku?) na stranici za prijavu u korisničke račune „ECHA Accounts”. Slijedite navedene upute. Kako biste oporavili svoju lozinku, morate se prisjetiti svojeg korisničkog imena i odgovora na sigurnosno pitanje. Konkretne informacije o koracima za oporavak lozinki za sustav REACH-IT mogu se pronaći u ECHA-inu priručniku o računima za industrijske korisnike („ECHA Accounts Manual for Industry Users”).
 • Ako trebate oporaviti svoje korisničko ime, kliknite na „Forgot username?” (Zaboravili ste korisničko ime?) na stranici za prijavu u korisničke račune „ECHA Accounts”. Slijedite navedene upute. Konkretne informacije o koracima za oporavak korisničkog imena u sustavu REACH-IT mogu se pronaći u ECHA-inu priručniku o računima za industrijske korisnike („ECHA Accounts Manual for Industry Users”).
 • Lozinke za ECHA-in račun istječu svaka tri mjeseca. Preporučuje se da na vrijeme obnovite lozinku. Pobrinite se da redovito ažurirate svoj pristup ECHA-inim aplikacijama.

 

2. Provjerite može li se ažuriranje provesti u sustavu REACH-IT

IUCLID dosje nije potrebno podnositi za sva ažuriranja. U sustavu REACH-IT prijavljuju se sljedeća ažuriranja:

 • ako više ne proizvodite ili ne uvozite tvar, morate obavijestiti ECHA-u o prestanku proizvodnje ili uvoza s pomoću funkcije „Cease manufacture or import” (Prestanak proizvodnje ili uvoza) koja je dostupna na stranici „Reference number page” (Referentni broj) tvari
 • ponovno pokretanje proizvodnje ili uvoza bez potrebe za ponovnom registracijom – osim ako ste prestali s proizvodnjom ili uvozom nakon što ste primili nacrt odluke o evaluaciji (više informacija dostupno je u praktičnim vodičima „How to act in a substance evaluation” (Kako postupati u evaluaciji tvari) i „How to act in a dossier evaluation” (Kako postupati u evaluaciji dosjea). Nakon što ste podnijeli obavijesti o tome da ste ponovno pokrenuli proizvodnju ili uvoz, trebate provjeriti jesu li potrebne i promjene u dosjeu
 • promjena naziva ili adrese tvrtke (sljedeća promjena provodi se na ECHA-inim računima)
 • promjena veličine tvrtke
 • promjena pravnog subjekta (podjela/spajanje/promjena jedinstvenog zastupnika). Morate provjeriti jesu li potrebne i promjene u dosjeu.

Za dodatne informacije o ažuriranjima registracije vidjeti odjeljak 7. „Kada i kako ažurirati registraciju” u dokumentu „Smjernice za registraciju”.

 

3. Provjerite imate li pristup svojem skupu podataka o tvari u IUCLID-u

Osim u prethodno navedenim slučajevima, kako biste ažurirali svoje informacije o registraciji, trebate ažurirati i svoj skup podataka o tvari u IUCLID-u, izraditi dosje i dostaviti ga ECHA-i putem sustava REACH-IT.

 • ECHA ne omogućuje dostavu dosjea u verzijama IUCLID-a starijima od IUCLID 6. Upotrijebite funkciju „IUCLID Cloud migration” za migraciju svojeg dosjea u sustav IUCLID 6.
 • Koristeći se uslugom IUCLID Cloud možete raditi u najnovijoj verziji IUCLID-a u oblaku, pri čemu ne morate instalirati IUCLID na svoje računalo niti na poslužitelje tvrtke. Usluga osigurava do 5 GB prostora za pohranu podataka po pravnom subjektu.

Ako više nemate pristup skupu podataka o tvari, u krajnjem slučaju možete se obratiti ECHA-i.

Prepare for updating your registration related