Trebam li se registrirati?

Trebate utvrditi jeste li vi dužni registrirati tvar ili to mora učiniti drugi subjekt u vašem lancu opskrbe.

 

1. Koji je vaš identitet u svojstvu podnositelja registracije?

Možete se registrirati samo ako ste fizička osoba ili predstavljate pravnu osobu kako je definirano vašim nacionalnim zakonima. Ako je vaša tvrtka utvrdila nekoliko pravnih osoba, primjerice, tvrtke kćeri ili podružnice, svaka od tih pravnih osoba trebat će predati vlastitu registraciju.

 

2. Gdje se nalazite?

Možete se registrirati samo ako se nalazite u Europskom gospodarskom prostoru (EGP). On uključuje Austriju, Belgiju, Bugarsku, Hrvatsku, Cipar, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Njemačku, Grčku, Mađarsku, Island, Irsku, Italiju, Latviju, Lihtenštajn, Litvu, Luksemburg, Maltu, Nizozemsku, Norvešku, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju, Španjolsku, Švedsku i Ujedinjenu Kraljevinu.

Ako se nalazite izvan EGP-a, trebat ćete ili uvoznika ili ‚jedinstvenog zastupnika‛ za registraciju svoje tvari.

 

3. Koja je vaša uloga u lancu opskrbe?

Različite uloge specifično su definirane u Uredbi REACH, i ne odgovaraju nužno drugim definicijama.

Možete imati nekoliko uloga za tvar - razmotrite ih sve.

Trebate se registrirati ako:

 • proizvodite tvar: proizvodite tvar ili je crpite.
 • odgovorni ste za uvoz tvari u EGP: odgovorni ste za fizičko uvođenje tvari na teritorij EGP-a (same tvari, u smjesi ili u proizvodu). Međutim, ne trebate se registrirati ako:
  • su vas svi vaši dobavljači imenovali jedinstvenim zastupnicima; ili
  • ponovno uvozite registriranu tvar; ili
  • vaša tvar je pod nadzorom carine, s namjerom ponovnog izvoza
 • proizvodite ili uvozite proizvod: ugrađujete tvar ili smjesu u ili na materijal kako biste oblikovali proizvod ili ste odgovorni za uvoz takvog proizvoda u EGP. Međutim, ne trebate se registrirati ako:
  • tvar nije namijenjena za ispuštanje; ili
  • nijedna tvrtka nije registrirala tvar za istu uporabu.
 • imenovani ste kao jedinstveni zastupnik: vaši dobavljači izvan EGP-a (proizvođači ili proizvođači proizvoda ili smjese) imenovali su vas za izvršenje svih obveza u skladu s Uredbom REACH koje bi u suprotnom bile obveze uvoznika tih proizvoda ili smjesa.

Ne trebate se registrirati ako samo:

 • distribuirate tvar: skladištite i stavljate tvar na tržište, samostalno ili u smjesi, za treće osobe.
 • ponovno punite: prenosite tvari ili smjese iz jednog spremnika u drugi, općenito tijekom ponovnog pakiranja ili promjene robne marke.
 • formulirate: proizvodite smjese (npr. boje, ljepila, deterdženti, dijagnostičke komplete) koje se obično isporučuju dalje niz lanac opskrbe.
 • krajnji ste korisnik: koristite kemijske proizvode, ali ih ne isporučujete dalje niz lanac opskrbe.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)