Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Strategija za prikupljanje podataka

Kako biste prikupili podatke za registraciju svoje tvari, slijedite ova četiri koraka. Sa supodnositeljima registracije dogovorite podjelu zadataka ili angažirajte vanjske suradnike za provedbu dijela ili svih zadataka.

 

1. Prikupite sve dostupne informacije

Prikupite rezultate postojećih studija/ispitivanja o tvari i napravite procjenu njihove kvalitete.

Trebate također pregledati dostupnu znanstvenu literaturu i udžbenike. Ako postoji dovoljno neovisnih izvora, informacije iz literature često se mogu iskoristiti za opis fizikalno-kemijskih svojstava tvari.

 

2. Razmotrite koje su vam informacije potrebne

Morate biti upoznati s time koji su zahtjevi bitni za vašu registraciju. Ti zahtjevi ovise o količini i svojstvima tvari koju proizvodite ili uvozite. Što je količina veća, to je potrebno više informacija.

Imajte u vidu da, u okviru SIEF-a, zahtjevi obavješćivanja za najveći količinski raspon moraju biti obuhvaćeni u zajedničkom dijelu dosjea.

Vodite računa i o tome da morate uzeti u obzir najnovije zahtjeve koji se odnose na ispitivanja.
Provjerite odgovarajuće priloge Uredbi REACH (od VII. do X.).

 

3. Utvrdite koje informacije nedostaju

Usporedbom zahtjeva obavješćivanja i postojećih informacija trebali biste moći zaključiti:

  • koji su podatci dobre kvalitete već dostupni u okviru vašeg SIEF-a i koje podatke morate podijeliti sa svim podnositeljima registracije za istu tvar;
  • koje informacije nedostaju u okviru vašeg SIEF-a da bi se provela propisna registracija.

Imajte u vidu da podatci moraju biti odgovarajući, pouzdani i relevantni te da moraju ispunjavati zahtjeve obavješćivanja.

 

4. Izradite informacije

Nakon što ste utvrdili koje informacije nedostaju, morate pronaći način da ih nadopunite.

Imajte u vidu da su ispitivanja na kralježnjacima uvijek krajnje rješenje. Stoga prvo morate razmotriti sve druge moguće načine dobivanja informacija. Na primjer, mogućnost uporabe analognih tvari ili predviđanja koja se temelje na strukturi.

Dodatne informacije dostupne su na stranici Kako izbjeći nepotrebna ispitivanja na životinjama.

Ako zaključite da su vam potrebna nova ispitivanja za dobivanje potrebnih informacija, razmotrite mogućnost angažiranja specijaliziranog poduzeća (laboratorija ili organizacije za istraživanja) koji će za vas provesti ispitivanja. Metodologija ispitivanja mora biti odgovarajuća, a ispitivanje mora biti relevantno za vašu tvar.

Za ispitivanja svojstava koja se odnose na okoliš ili zdravlje ljudi laboratorij za ispitivanja mora biti usklađen s načelima dobre laboratorijske prakse (DLP), dok za ispitivanja fizikalno-kemijskih svojstava to nije potrebno.

Ako rezultati pokazuju da vaša tvar može predstavljati rizik, morate nastaviti s istraživanjima i pronaći način da prikupite informacije koje nadilaze zahtjeve za vaš količinski raspon.

Imajte u vidu da prije provođenja ispitivanja koja su obično potrebna samo za tvari koje se proizvode ili uvoze u velikim količinama (opisane u prilozima IX. i X. Uredbi REACH) prvo morate ECHA‑i dostaviti prijedlog ispitivanja. Vi i supodnositelji registracije možete započeti s provedbom ispitivanja tek nakon što ECHA prihvati prijedlog.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live1