Prikupljanje informacija o uporabama

 

U registracijskom dosjeu morate prijaviti kako se vaša tvar upotrebljava u vašem lancu opskrbe. Te informacije, možete prikupiti iz više izvora, na primjer:

 • na osnovi informacija koje je vaše poduzeće prikupilo o uporabama vaših klijenata. Upoznati ste s uporabama tvari preko tržišta koje opskrbljujete. Možda ste već dokumentirali uporabe u sigurnosno-tehničkim listovima koje šaljete svojim klijentima.
 • izravnim kontaktom s vašim klijentima. To je bitno kada opskrbljujete ograničen broj klijenata koji izravno upotrebljavaju tvar ili za postizanje reakcije ili za ugradnju u proizvod.
 • na osnovi sektorskih mapa o uporabama koje su dostupne na ECHA‑inim internetskim stranicama. One su bitne, na primjer, kada opskrbljujete sektore u kojima se vrši formuliranje. Mape za uporabu sadrže već sastavljen i dogovoren opis tipičnih uporaba u određenom sektoru. U tabličnom prikazu na ECHA-inim internetskim stranicama možete provjeriti koje su sektorske mape u uporabama dostupne.

Ako svoju tvar ne prodajete u okviru jasno definiranog sektora nego je, na primjer, prodajete samo distributerima, morate odvojiti vrijeme za prikupljanje informacija o uporabama.

Ako se priključujete postojećoj registraciji, provjerite jesu li uporabe u vašem lancu opskrbe već opisane na odgovarajući način. Zatim trebate usvojiti taj opis.

Vodite računa o tome kako opisujete svoje uporabe jer se nadležna tijela koriste tim informacijama, na primjer, za određivanje tvari od prioriteta radi moguće uspostave regulatornih mjera upravljanja rizicima. Savjetujemo vam da:

 • obuhvatite samo stvarne uporabe koje su bitne za vaš lanac opskrbe;
 • uvrstite informacije o tonaži za svaku uporabu;
 • prikupite i prijavite što preciznije informacije o određenim uporabama, uključujući o:
  • uporabama potrošača;
  • uporabama u proizvodima;
  • uporabama koje se provode samo na ograničenom broju lokacija;
  • uporabama koje onemogućuju oslobađanje tvari;
  • uporabama intermedijera;
  • uporabama u kojima postoji kontakt s hranom i kozmetičkim uporabama.

Osim pružanja opisa uporaba u registracijskom dosjeu, možda ćete morati opisati uvjete sigurne uporabe u scenarijima izloženosti koji su sastavni dio izvješća o kemijskoj sigurnosti. Izvješće o kemijskoj sigurnosti potrebno je izraditi ako registrirate tvar za količine od 10 tona godišnje ili veće količine.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)