Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Praktični savjeti za razmjenu podataka i zajedničko podnošenje s vašim supodnositeljima

Razmjena podataka i zajedničko podnošenje nisu zamišljeni da bi itko ostvario dobit, nego da bi supodnositelji registracije kojima su ti podatci potrebni (vi, ostali potencijalni podnositelji registracije i postojeći podnositelji registracije) podijelili stvarne troškove.

Vi i supodnositelji registracije morate poslovati na istom tržištu. Trebali biste kritički procijeniti sve informacije koje primite tijekom interakcije sa supodnositeljima registracije s kojima dijelite trošak.

Supodnositelji registracije moraju uložiti potreban trud kako bi se postigao dogovor o razmjeni podataka, zajedničkom podnošenju i podjeli troškova na pravedan, transparentan i nediskriminirajući način.

Ulaganje potrebnog truda kako bi se postigao dogovor znači:

 • jasno iskazati svoje potrebe,
 • postavljati pitanja kako bi se osiguralo da je cijena utvrđena na pravedan, transparentan i nediskriminirajući način,
 • zahtijevati pojašnjenja u slučaju nerazumijevanja,
 • argumentirano osporavati sve stavke s kojima se ne slažete.

Praktični savjeti za razmjenu podataka i zajedničko podnošenje s vašim supodnositeljima

Savjeti o pregovaranju

Slika

Uložite potreban trud kako biste postigli dogovor. Ovi savjeti o tome što treba činiti, a što izbjegavati mogu vam pomoći u tome da vaši  pregovori budu uspješni.

Što činiti, a što izbjegavati

Saznajte svoje potrebe

Slika

Usporedite zahtjeve obavješćivanja koji se primjenjuju na raspon tonaže tvari koju proizvodite ili uvozite (1-10 ili 10-100 tona godišnje) i na vrstu registracije (standardna ili intermedijarna) s podacima koje već imate.

Zahtjevi obavješćivanja

Praktični savjeti

 

1. Jasno zatražite ono što vam treba

Prvi je korak upitati svojeg supodnositelja registracije o cijeni onoga što vam treba, na primjer podataka o rasponu tonaže koji namjeravate registrirati (uzimajući u obzir vrstu registracije).

Možete pregovarati o pristupu pojedinačnim studijama ili svim podatcima koji su već podneseni. Ako vam je potreban samo pristup zajedničkom podnesku, ali ne i podatcima, morate se dogovoriti kako ćete dobiti token od vodećeg podnositelja registracije.

Cijena se obično sastoji od troškova koji se odnose na podatke i troškova koji se odnose na administrativni rad.

Obično ćete moći kupiti odobrenje za pristup (LoA), koje vam omogućuje upućivanje na podatke koji su vam potrebni za registraciju. To bi vam moglo pomoći da izbjegnete dugotrajne i detaljne pregovore te olakšati registraciju upotrebom dokumenata koje su vaši supodnositelji registracije već upotrijebili i pripremili. Ako ste suglasni s prijedlogom troškova, možete nastaviti sa svojom registracijom. 

Ako imate pitanja ili se ne slažete s načinom utvrđivanja cijene, imate pravo zatražiti objašnjenja i obrazloženja.

 

2. Pobrinite se da platite samo podatke koji vam trebaju

Trebate platiti samo one podatke koji vam zaista trebaju za registraciju.

Ne trebate platiti:

 • podatke koje već imate kako biste ispunili zahtjeve (krajnja točka)
 • podatke koji vam ne trebaju za raspon tonaže vaše registracije
 • podatke koji vam ne trebaju za vrstu vaše registracije (kao što su intermedijeri u strogo kontroliranim uvjetima)
 • podatke podnesene prije više od 12 godina za tvari s EZ brojem koji počinje s „4” jer se oni mogu besplatno upotrebljavati.

Vi ste:

 • obvezni zatražiti podatke koji se odnose na ispitivanja na kralježnjacima koje bi trebalo dijeliti,
 • u mogućnosti zatražiti podatke koji se ne odnose na ispitivanja na kralježnjacima koje bi trebalo dijeliti,
 • obvezni dijeliti svoje podatke ako ih zatraže vaši supodnositelji registracije.

Nakon što ste zatražili pristup bilo kojoj vrsti podataka, vi i vaši supodnositelji registracije obvezni ste uložiti potreban trud kako biste postigli dogovor na pravedan, transparentan i nediskriminirajući način.

Ako se želite oslanjati na druge podatke koji nisu podatci vaših supodnositelja registracije jer, na primjer, njihovi podatci nisu dovoljno kvalitetni i detaljni ili zato što imate istovjetne podatke i ne želite ih ponovno plaćati, možete razmisliti o izuzimanju iz konkretne krajnje točke i pružiti svoje podatke. 

Međutim, imajte na umu da još uvijek trebate biti dio iste zajedničke registracije. U nekim slučajevima, umjesto ispitnih podataka možete razmotriti i odricanja, metode koje ne uključuju ispitivanja i usporedbu tvari s drugim tvarima (read-across), ako je to znanstveno opravdano. 

 

3. Razjasnite što dobivate za svoj novac

Trebate barem pravo na upućivanje na podatke koji su vam potrebni za registraciju. Morate se uvjeriti da to pokriva sve vaše potrebe povezane s registracijom, uključujući, na primjer, pripremu sigurnosno-tehničkih listova i razvoj mjera upravljanja rizikom. Međutim, možete pregovarati i o pristupu tiskanim primjercima studija ili o pravu na upotrebu podataka u druge svrhe osim u svrhe uredbe REACH.

Treba vam i pristup zajedničkom podnesku. U praksi to znači da vam vodeći podnositelj registracije daje token (zaporku) kako biste postali član zajedničkog podnošenja u sustavu REACH-IT. Uvijek trebate podnijeti svoju registraciju kao član zajedničkog podnošenja, čak i ako ne dijelite neke ili sve podatke koje je podnio vodeći podnositelj registracije. Možda ćete i dalje trebati platiti svoj dio za dobivanje pristupa zajedničkoj registraciji i dobivanje tokena.

Možete pregovarati i o svakoj stavci u nastavku, imajući na umu da ni vi ni vaš supodnositelj registracije niste dužni kupiti ili prodati bilo što od sljedećeg:

 • izvješće o kemijskoj sigurnosti (CSR):

za registracije koje se odnose na količine veće od 10 tona godišnje trebate dostaviti izvješće o kemijskoj sigurnosti. Možete ga kupiti od svojeg supodnositelja registracije ili ga izraditi sami. Ako odlučite izraditi vlastito izvješće o kemijskoj sigurnosti, ne trebate platiti nikakve troškove koji se odnose na izradu izvješća o kemijskoj sigurnosti za vašeg supodnositelja registracije. Za registracije količina od 1 do 10 tona godišnje izvješće o kemijskoj sigurnosti nije potrebno.

 • Smjernice o sigurnoj upotrebi tvari:

budući da izvješće o kemijskoj sigurnosti nije potrebno za registracije količina od 1 do 10 tona godišnje, morate dostaviti više informacija u odjeljku registracijskog dosjea sa smjernicama o sigurnoj upotrebi. Smjernice o sigurnoj upotrebi moraju biti u skladu sa sigurnosno-tehničkim listovima koje dostavljate svojim kupcima. Možete razmotriti mogućnost podjele troškova izrade smjernica o sigurnoj upotrebi sa svojim supodnositeljima registracije.

 

4. Zatražite raščlambu troškova

Dijeljenje troškova treba biti pravedno, transparentno i nediskriminirajuće. Kako biste mogli procijeniti je li taj uvjet ispunjen, potrebne su vam informacije o pojedinačnim stavkama od kojih se cijena sastoji. Možete zatražiti raščlambu troškova, uključujući objašnjenje načina izračuna ukupnih troškova.

Ova je raščlamba obvezna i mora sadržavati popis troškova povezanih s podatcima (po krajnjim točkama) i administrativnim radom. Svaka stavka mora biti obrazložena, a cijena se mora odnositi na informacije koje su vam potrebne za registraciju.
 
Vaše je pravo zatražiti i primiti raščlambu troškova. Za dobivanje troškovne raščlambe nema preduvjeta. Od vas se ne može zahtijevati plaćanje depozita, potpisivanje ugovora o povjerljivosti podataka ili plaćanje bilo kakvih naknada za te informacije.

Imate pravo i zatražiti više informacija ako raščlamba troškova koju primite ne sadržava dovoljno pojedinosti. Međutim, vrlo detaljna raščlamba troškova može u nekim slučajevima biti teška i od male pomoći. Možete se jednoglasno dogovoriti da ćete biti pragmatični i da u stavkama ne navodite neke ili sve elemente – radi mogućeg smanjenja cijene.

 

 

5. Analizirajte raščlambu troškova

Prvo, postoji trošak podataka. On može uključivati troškove provedbe ispitivanja, troškove kupnje pristupa potrebnim podatcima ili troškove ispunjavanja zahtjeva obavješćivanja metodom koja ne uključuje ispitivanje. 

Ako za određenu stavku ne postoje računi, troškovi ponovne provedbe ispitivanja ili druge procjene mogu upućivati na vrijednosti. 

Drugo, postoje administrativni troškovi. Oni se mogu odnositi na opće upravljanje Forumom za razmjenu informacija o tvarima (SIEF) i zajedničkim podnošenjem.

Troškove podataka i administrativne troškove treba dijeliti s obzirom na zahtjeve obavješćivanja. 

Nije uvijek moguće napraviti preciznu podjelu između podataka i administrativnih troškova. Ipak, sve stavke troškova trebale bi biti opravdane kako biste mogli utvrditi koji se dio njih odnosi na vaše zahtjeve obavješćivanja. Vidjeti Prilog III. Smjernicama o razmjeni podataka za primjere podataka i administrativnih troškova. 

6. Pobrinite se da platite samo odgovarajuće administrativne troškove

Neki od administrativnih troškova mogu se odnositi na konkretne podatke. Primjerice, troškovi provedbe pretraživanja literature ili razrade obrazloženja za izuzimanje podataka jasno se odnose na krajnju točku, a ne na cjelokupan dosje.

Budući da trebate platiti samo podatke koji vam zaista trebaju, ne trebate platiti administrativne troškove koji se odnose na konkretne podatke ako se odnose na krajnju točku koja vam ne treba ili koju već imate.

Međutim, neki od administrativnih troškova ne odnose se na konkretne podatke, već se odnose na opće upravljanje SIEF-om i zajedničko podnošenje. Na primjer, troškovi komuniciranja unutar SIEF-a ili upravljanja pristupom (token) zajedničkom podnesku mogli bi se ravnomjerno podijeliti na sve članove.

U svakom slučaju, imate pravo znati kako se troškovi dijele. Osim toga, svi troškovi moraju biti opravdani.

 

 

7. Raspravite o programu naknade troškova

Vaš pojedinačni udio u troškovima ovisi o tome koliko supodnositelja registracije dijeli podatke. Značajna je razlika ako troškove dijele dva podnositelja registracije ili njih 200.

Konačan broj supodnositelja registracije koji dijele troškove možda neće biti jasan tijekom pregovora. To znači da se izračun cijene može temeljiti na trenutačnom broju supodnositelja registracije. Možete provjeriti trenutačni broj supodnositelja registracije na internetskoj stranici ECHA-e i, nakon što se registrirate, možete ga pratiti u sustavu REACH-IT.

Uspostava mehanizma naknade troškova obvezna je i njome se osigurava ravnomjerna podjela troškova. Svaki put kad novi potencijalni podnositelj registracije kupi pristup podatcima, ukupni bi se troškovi trebali smanjiti za svakog supodnositelja registracije. Potrebno je dogovoriti kada i koliko često će se provoditi ponovni izračun cijene.

Međutim, uspostava mehanizma naknade troškova može biti skuplja od potencijalne naknade troškova. U tom se slučaju možete jednoglasno složiti da ga ne uspostavite radi mogućeg dodatnog smanjenja cijene. Za izuzimanje od obveze uspostave mehanizma naknade troškova potrebna vam je suglasnost svakog podnositelja registracije – uključujući i buduće podnositelje registracije, koji imaju pravo zatražiti mehanizam naknade troškova čak i ako su svi prethodni podnositelji registracije pristali na to da ga ne uspostave. 

 

 

8. Zatražite informacije o metodi upotrijebljenoj za izračun troškova

Supodnositelji registracije mogu dogovoriti bilo koju metodu dijeljenja troškova koju smatraju prikladnom. Primjerice, mogu se upotrijebiti povijesni troškovi ili troškovi zamjene. Povijesni troškovi temelje se na stvarnim računima dok se troškovi zamjene odnose na troškove ponovnog ispitivanja.

Najjednostavniji je način razmjene podataka taj da svaki podnositelj registracije plaća svoj dio informacija koje su mu potrebne. 

Osim toga, supodnositelji registracije mogu primijeniti povećanja i smanjenja ukupne cijene. Ona se moraju uzajamno dogovoriti. 

Za više informacija, pročitajte informativni članak o karakterističnim sastavnicama troškova u razmjeni podataka.

U svakom slučaju, važno je da razumijete upotrijebljenu metodu. Ako imate dvojbi, slobodno zatražite dodatne pojedinosti i obrazloženja.

 

9. Postignite dogovor o budućim troškovima

Ne može vas se prisiliti da unaprijed platite moguće troškove koji mogu nastati kasnije.

Međutim, s ostalim supodnositeljima registracije morate dogovoriti uspostavu sustava koji pokriva moguće buduće troškove, na primjer za spontano ažuriranje dokumentacije ili izradu ispitivanja zatraženih u okviru procjene dosjea. Tijekom dogovora pobrinite se da platite samo ono što vam je potrebno da budete u skladu s uredbom REACH. Više informacija potražite u poglavlju 5.5.5. „Nove studije” Smjernica o razmjeni podataka. 

 

10. Raspravite o metodama plaćanja

Podnositelji registracije mogu dogovoriti bilo koji način plaćanja. Ne postoji pravna obveza kojom se zahtijeva poseban odnos prema malim i srednjim poduzetnicima (MSP), ali je važno prilagoditi pregovore njihovoj konkretnoj situaciji. To može biti dio ulaganja potrebnog truda koje se zahtijeva uredbom REACH. Primjerice, možete dogovoriti plaćanje na rate.

Što ako...?

U većini slučajeva, vi i vaši supodnositelji registracije postići ćete dogovor kojim su zadovoljne obje strane u pregovorima. Međutim, tijekom pregovora možete se susresti i s teškim situacijama.

 

Što ako ne dobijem odgovor?

Pokušajte s drugim komunikacijskim sredstvima i vodite evidenciju – preporučena pošta, telefon, identifikacija drugih osoba u društvu itd. Ako poruka stigne do primatelja, a vi još uvijek ne dobijete odgovor, pošaljite podsjetnik s realnim rokom za slanje odgovora i obavijestite da ćete pokrenuti spor pred agencijom ECHA ako  se vaš zahtjev zanemari.

 

Što ako se dobiveni odgovor ne odnosi na moja pitanja?

Ponovite svoja pitanja i naglasite da će se, ako ne primite odgovor do određenog datuma, to smatrati netransparentnim ili neulaganjem potrebnog truda. Također, navedite da ćete pokrenuti spor pred agencijom ECHA ako se vaš zahtjev zanemari.

 

Što ako se ne slažem s predloženom cijenom?

Morate objektivno osporiti predloženu cijenu. Na primjer, možete navesti alternativnu cijenu drugog laboratorija, osporiti jedinične cijene, povećanja i smanjenja ili predložiti alternativnu cijenu i objasniti zašto tu cijenu smatrate prikladnijom. 

Uzmite u obzir da, iako vam se predložena cijena možda čini previsokom, ona se može objektivno opravdati dokazima. Iako su razmjena podataka i zajedničko podnošenje na temelju uredbe REACH „neprofitni”, radi pravednog dijeljenja troškova i dalje se zahtijeva da svaki podnositelj registracije pokrije svoj dio troškova registracije.

Za više informacija pročitajte informativni članak o karakterističnim sastavnicama troškova u pregovorima o razmjeni podataka

 

 

Što ako je sve pravedno, transparentno i nediskriminirajuće, no ja si i dalje ne mogu priuštiti tu cijenu?

Ako troškove smatrate opravdanima, ali i dalje si ih ne možete priuštiti, možete potražiti savjet u vezi s alternativnim izvorima financiranja od svojih sektorskih organizacija ili lokalnih tijela.

 

Što ako sam postavio sva pitanja, ali sam i dalje uvjeren da cijena nije pravedna, transparentna ili nediskriminirajuća?

Pobrinite se da jasno priopćite svojim supodnositeljima registracije zašto smatrate da je cijena nepravedna, netransparentna ili diskriminirajuća.   Ako se još uvijek ne možete dogovoriti sa svojim supodnositeljima registracije o razmjeni podataka i podjeli troškova te pristupu zajedničkom podnesku (tokenu), u krajnjem slučaju ECHA može ocijeniti vaš slučaj. Pokretanje spora pred agencijom ECHA besplatno je i za to ne trebate pravnu potporu. Od vas će se samo tražiti da dostavite sve zapise o svojim pregovorima.

Prije nego što pokrenete spor pred agencijom ECHA, morate biti sigurni da možete pokazati da ste uložili potreban trud kako biste postigli dogovor i da ste sva svoja pitanja izravno raspravili s drugom stranom. 

Nakon što pokrenete spor, ECHA ocjenjuje trud uložen kako bi se postigao dogovor o razmjeni podataka i podjeli troškova na pravedan, transparentan i nediskriminirajući način. 

ECHA ne procjenjuje cijenu kao takvu ili njezinu prikladnost. Ako ECHA smatra da ste uložili potreban trud za postizanje dogovora, a vaši supodnositelji registracije to nisu učinili, ECHA vam može dati dopuštenje za upućivanje na podatke koji su predmet spora i pristup zajedničkom podnesku (tokenu).

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live2