Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Kako izbjeći nepotrebna ispitivanja na životinjama

U skladu s Uredbom REACH, ispitivanja na kralježnjacima (npr. štakorima, drugim sisavcima ili ribama) mogu se provoditi samo kao krajnje rješenje za potrebe ispunjavanja zahtjeva obavješćivanja za registraciju. Poduzeća koja proizvode ili uvoze između 1 do 100 tona tvari godišnje imaju više načina za izbjegavanje nepotrebnog ispitivanja na životinjama i smanjivanje broja ispitivanja na životinjama.

Za svaki pojedini zahtjev obavješćivanja trebate razmotriti sljedeće:

  • Prikupite i razmijenite postojeće podatke. Moda ćete imati pristup objavljenim radovima koji su dostatni za ispunjavanje zahtjeva obavješćivanja. Ako je rezultat valjanog ispitivanja na životinjama dostupan u SIEF‑u, on mora biti podijeljen sa supodnositeljima registracije. Vlasniku ispitivanja potrebno je isplatiti naknadu prema unaprijed dogovorenim pravilima.
  • Odricanje od podataka i odstupanja od zahtjeva obavješćivanja: pravila za odstupanja dio su pravnog teksta. Postoje posebna (sukladno stupcu 2. svake krajnje točke) ili opća (sukladno Prilogu XI.) pravila.

Kako biste primijenili opća pravila, možete se odreći nekih podataka ili primijeniti odstupanje na temelju sljedećih znanstvenih obrazloženja:

  • Dokazna snaga. Imate dovoljno informacija iz nekoliko neovisnih izvora koje ukazuju na zaključak da vaša tvar ima (ili nema) određeno svojstvo.
  • Modeli (Q)SAR. Mnoga svojstva vaše tvari mogu se predvidjeti s pomoću računalnih modela na osnovi strukturno sličnih tvari.
  • In vitro metoda. Ispitivanja provedena na izoliranim tkivima, organima ili stanicama umjesto na cijelom organizmu mogu biti prikladna za donošenje zaključka za potrebe ispunjavanja zahtjeva obavješćivanja.
  • Grupiranje i analogijski pristup. Ako je vaša tvar (strukturno) slična nekoj drugoj tvari (ili skupini tvari), iz već postojećih rezultata za drugu tvar mogu se iščitati rezultati za vašu tvar na osnovi analogije.

Ako se odlučite za jednu od tih mogućnosti, tada zahtijevate odstupanje.

Savjeti

  • Pripremite dobro dokumentirano i valjano znanstveno obrazloženje ako odstupate od standardnih zahtjeva obavješćivanja i dostavite ga u svojem registracijskom dosjeu.
  • Pristup koji ste odabrali mora osigurati pouzdane informacije koje su usporedive s informacijama iz standardnog ispitivanja. Ako to nije slučaj, morate provesti potrebno ispitivanje.
  • Pristup koji odaberete mora vam omogućiti razvrstavanje vaše tvari. Ako ste razvrstali i označili svoju tvar, dodatno ispitivanje možda neće biti potrebno.

Napominjemo da trebate pažljivo razmotriti hoćete li odabrati razvrstavanje prema najgorem mogućem scenariju samo kako bi izbjegli dodatna ispitivanja. Razvrstavanje koje je strože nego što je potrebno može, na primjer, potaknuti uspostavu mjera upravljanja rizicima sukladno propisima o zdravlju i sigurnosti na radu ili podlijegati postupku određivanja prioriteta u svrhu uspostave regulatornih mjera upravljanja rizicima sukladno Uredbi REACH.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live2