Trebam li registrirati svoju tvar?

Nakon što saznate identitet svoje tvari, trebate vidjeti trebate li svoju tvar registrirati ili je izuzeta od registracije.

Možete provjeriti je li vaša tvar već registrirana na mrežnoj stranici ECHA-e kao prvi pokazatelj o tome trebate li registrirati svoju tvar.

 

Korak 1. Provjerite je li vaša tvar kao takva izuzeta iz registracije

Sljedeće tvari ne trebaju se registrirati, bez obzira kako ih rabite:

 • polimeri: tvari koje zadovoljavaju definiciju polimera u skladu s Uredbom REACH ne trebaju se registrirati, ali monomeri i druge tvari koje se rabe za proizvodnju polimera možda će trebati registrirati.
 • Tvari obuhvaćene prilogom V. Uredbe REACH: ovaj popis opisuje 13 širokih kategorija tvari.
 • Tvari uključene u prilog IV. Uredbe REACH: ovaj popis sadržava 68 tvari niskog rizika, obično prirodnog podrijetla, uključujući vodu.
 • Radioaktivne tvari: tvari koje toliko zrače je potrebno zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš regulirane su Direktivom Euratom.
 • Tvari obuhvaćene nacionalnim izuzećem u interesu obrane.
Korak 2. Provjerite je li uporaba vaše tvari izuzeta iz registracije
Sljedeće tvari ne trebaju se registrirati kada se rabe samo kako je navedeno.
 
Ako imate dodatnu uporabu za vašu tvar, tvar ćete trebati registrirati.
 • Neizolirani intermedijeri: intermedijeri koji tijekom sinteze nisu namjerno uklonjeni iz opreme u kojoj se sinteza odvija (osim za uzorkovanje).
 • Tvari koje se koriste za istraživanje i razvoj usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD): te su tvari izuzete od registracije u razdoblju od pet godina (s mogućim produljenjem) ako ECHA-u obavijestite o svojim PPORD aktivnostima.
 • Tvari koje se rabe u hrani ili stočnoj hrani (uključujući uporabe kao aditiva ili aromatizirajućih tvari).
 • Tvari (aktivne tvari ili pomoćne tvari) koje se koriste u lijekovima za ljudsku ili veterinarsku primjenu.
 • Aktivne tvari koje se rabe u biocidnim proizvodima ili proizvodima za zaštitu biljaka. Njih se smatra već registriranima.

 

Korak 3. Provjerite je li vaša tvar izuzeta iz registracije zbog njezinog podrijetla ili povijesti
Sljedeće tvari ne moraju se registrirati:
 • Ponovno uvezene tvari koje su već registrirane.
 • Tvari pod carinskim nadzorom s namjerom ponovnog izvoza.
 • Otpad: tvari koje se odbacuju kao otpad (iz kućanstava, poslovnih objekata ili industrije) kako je definirano u Direktivi o otpadu ne moraju se registrirati, ali tvari proizvedene iz oporabljenog otpada općenito se trebaju registrirati, osim
 • već registriranih oporabljenih tvari
Na sljedeće tvari odnose se neke specifične odredbe iz Uredbe REACH, ali nisu izuzete iz registracije:
 
 • nano čestice.
 • Tvari koje nisu opasne i nerazvrstane tvari.
 • Tvari u kozmetičkim proizvodima.
 • Materijali koji dolaze u kontakt s hranom.
 • Goriva.
 • Tvari prisutne u pripravcima ispod određenih graničnih koncentracija.
 • Interni ili prevezeni izolirani intermedijeri.
 • Posebno zabrinjavajuće tvari.
 • Tvari za koje je potrebna autorizacija ili ograničenje.
 • Tvari koje netko drugi prijavi u skladu s Direktivom 67/548/EEZ.
Ako ste ih vi prethodno prijavili, vaša prijava smatrat će se registracijom u skladu s Uredbom REACH te imate obvezu registraciju održavati ažurnom.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)