Dosežem li prag od jedne tone godišnje?

Ako proizvodite ili uvozite tvar u količinama manjim od jedne tone godišnje, tvar ne trebate registrirati. Ako dosežete ili premašujete ovaj prag, informacije trebate koje za registraciju odredit će se prema vašem rasponu tonaže.

 

Koju količinu proizvodite ili uvozite?

Količinu tvari koju proizvodite ili uvozite trebate utvrditi u tonama za svaku kalendarsku godinu. Kalendarska godina je od 1. siječnja do 31. prosinca. Međutim, ako je tvar koju ste proizveli ili uvezli tijekom tri uzastopne godine u postupnom uvođenju, tada trebate izračunati količinu kao prosjek tri kalendarske godine prije registracije. Nakon što ste se registrirali, trebate utvrditi svoju količinu za svaku kalendarsku godinu.

Također trebate grupirati količinu svoje tvari kao samostalne tvari, u smjesi i u proizvodu koji je namijenjen za ispuštanje.

Količine proizvedene ili uvezene kao izolirani intermedijeri u strogo kontroliranim uvjetima trebate uračunati zasebno.

Ako proizvodite ili uvozite tvar u količinama manjim od jedne tone godišnje, tvar ne trebate registrirati.

Mogu li neke količine koje proizvedete ili uvezete biti izuzete?

Možete isključiti sljedeće količine:

 • Kada vaša uloga u lancu opskrbe ne zahtijeva vašu registraciju.
  Pogledajte točku 3 dijela Trebam li se registrirati?

  Ako u lancu opskrbe imate nekoliko uloga, možete izuzeti tonažu kojom upravljate u ulozi koja ne zahtijeva registraciju prema izračunu vaše količine.
 • Kada je vaša uporaba tvari izuzeta od registracije.
  Pogledajte korak 2. dijela Trebam li registrirati svoju tvar?

  Ako je jedna ili više vaših uporaba tvari izuzeta od registracije, možete isključiti tonažu za te određene uporabe iz izračuna vaše količine.

Ako proizvodite ili uvozite tvar u količinama manjim od jedne tone godišnje, tvar ne trebate registrirati.

Koji je vaš raspon tonaže?

Vaša količina određuje vaš raspon tonaže, a vaš raspon tonaže određuje iznos vaše registracijske pristojbe te vrste informacija koje trebate navesti u svojoj registraciji.

Četiri su raspona tonaže za standardne registracije:

 • 1-10 tona godišnje,
 • 10-100 tona godišnje,
 • 100-1000 tona godišnje, i
 • više od 1000 tona godišnje.

Ako vaša količina doseže donju granicu raspona tonaže, to će biti vaš raspon tonaže za registraciju.

Ako registrirate izolirane intermedijere u strogo kontroliranim uvjetima, trebate pružiti manje informacija. Stoga ne trebate dodati njihove količine svojoj standardnoj registraciji, nego ih uračunati zasebno.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)