Articole tratate

Regulamentul privind produsele biocide (BPR) stabilește normele de utilizare a articolelor tratate cu unul sau mai multe produse biocide sau care încorporează în mod intenționat astfel de produse.

Potrivit regulamentului, articolele pot fi tratate numai cu produse biocide care conțin substanțe active aprobate în UE. Acest aspect reprezintă o modificare față de Directiva privind produsele biocide (abrogată prin BPR de la 1 septembrie 2013), care permitea importarea din țări terțe a unor articole tratate cu substanțe neaprobate în UE – de exemplu, canapele și pantofi cu conținut de DMF.

De asemenea, întreprinderile trebuie să fie pregătite să ofere consumatorilor informații cu privire la biocidele cu care a fost tratat articolul pe care îl comercializează. În cazul în care un consumator solicită informații despre un articol tratat, furnizorul trebuie să ofere informațiile gratuit, în termen de 45 de zile.

Etichetarea articolelor tratate

Producătorii și importatorii de articole tratate trebuie să se asigure că produsele sunt etichetate atât în conformitate cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea, cât și cu și cerințele suplimentare prevăzute de Regulamentul privind produsele biocide.

Regulamentul privind produsele biocide (BPR) prevede obligația producătorilor și a importatorilor de a eticheta articolele tratate dacă: 

  1. s-a declarat că articolul tratat are proprietăți biocide;
     
  2. acest lucru reprezintă o condiție pentru aprobarea substanței active conținute în produsul biocid utilizat la tratarea articolului.

Etichetele trebuie să fie ușor de înțeles și vizibile pentru consumatori.

Măsuri tranzitorii privind articolele tratate

Regulamentul privind produsele biocide (BPR) prevede o serie de măsuri menite să faciliteze tranziția de la sistemul prevăzut de Directiva privind produsele biocide (BPD) la noul regulament.

Începând cu 1 septembrie 2013, substanțele active conținute într-un produs biocid utilizat la tratarea articolelor trebuie ori să fie menționate în anexa I, ori să fie deja aprobate sau în curs de evaluare pentru tipul de produs relevant.

În cazul substanțelor active care nu erau încă în proces de aprobare la 1 septembrie 2013 s-a prevăzut o perioadă de tranziție (articolul 94 din BPR). Pentru aceste substanțe active trebuiau depuse dosare de cerere complete până la 1 septembrie 2016.

De la 1 martie 2017 nu se mai permite introducerea pe piața UE a articolelor tratate cu un produs biocid (sau care încorporează în mod intenționat un produs biocid) care conține o substanță activă care nu este deja aprobată, menționată în anexa I sau în curs de evaluare.

În cazul în care cererea de aprobare a substanței active este respinsă (de exemplu, din cauza neachitării taxei relevante) sau se adoptă o decizie de neaprobare, articolele care încorporează sau care au fost tratate cu un produs biocid care conține acea substanță activă nu trebuie să mai fie introduse pe piață după expirarea termenului de 180 de zile de la data deciziei respective.

Puteți afla mai multe informații despre substanțele active permise în articole tratate în documentul la care se face trimitere în secțiunea „A se vedea și”.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)