Autorizarea națională și reînnoirea recunoașterii reciproce

Regulamentul privind produsele biocide definește reînnoirea unei autorizații naționale ca „cerere formulată de titularul autorizației sau în numele acestuia care urmărește reînnoirea unei autorizații naționale pentru unul sau mai multe tipuri de produse”.

Pentru reînnoirea autorizațiilor care au făcut obiectul recunoașterii reciproce există norme suplimentare, prevăzute de Regulamentul delegat (UE) nr. 492/2014 al Comisiei.

Cererile de reînnoire a autorizației naționale trebuie transmise aceleiași autorități competente a statului membru (ACSM) care a acordat autorizația inițială. Dacă autorizațiile fac obiectul recunoașterii reciproce sau se acordă prin această procedură, cererea trebuie înaintată către un ACSM de referință și, în același timp, către toate ACSM-urile care au acordat o recunoaștere reciprocă asociată.

Cererea trebuie depusă cu cel puțin 550 de zile înainte de data la care expiră autorizația națională. Dacă se urmărește reînnoirea pentru mai multe tipuri de produse, cererea trebuie depusă cu cel puțin 550 de zile înainte de data expirării care survine mai întâi.

Dacă nu s-a depus o cerere de reînnoire sau dacă aceasta a fost respinsă sau informațiile suplimentare solicitate de ACSM nu au fost prezentate de solicitant în timp util, produsul biocid trebuie retras de pe piață. Retragerea trebuie să aibă loc în termen de 180 de zile de la data expirării autorizației inițiale. Se poate acorda o perioadă suplimentară de maximum 180 de zile pentru utilizarea stocurilor existente.

Perioada maximă de valabilitate a autorizațiilor reînnoite nu o poate depăși pe cea a autorizațiilor inițiale și nu poate fi în niciun caz mai mare de 10 ani.

Evaluarea comparativă

În cazul produselor biocide care conțin una sau mai multe substanțe active susceptibile de înlocuire, BPR prevede efectuarea unei evaluări comparative ca parte a procedurii de evaluare (cu aplicarea câtorva excepții).

Dacă evaluarea comparativă demonstrează că există alte produse biocide autorizate (sau metode nechimice de combatere sau de prevenire) care prezintă un risc global semnificativ mai mic pentru sănătatea umană și animală și pentru mediu, sunt suficient de eficace și nu prezintă alte dezavantaje economice sau practice semnificative, ACSM-ul trebuie să interzică sau să restricționeze produsul biocid care conține substanțele active identificate ca fiind susceptibile de înlocuire.

În cazul produselor biocide care conțin substanțe susceptibile de înlocuire, autorizația poate fi acordată (și reînnoită) pe o perioadă de maximum cinci ani.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)