Familia produsului

O familie de produse biocide este un grup de produse biocide care sunt utilizate în scopuri similare şi conţin substanţe active cu aceleaşi specificaţii. O familie de produse biocide are, de asemenea, variaţii specificate în compoziţia produselor pentru a se asigura că nivelul de risc nu este crescut sau eficacitatea produsului nu este redusă. Acest concept este o dezvoltare a conceptului de formulare-cadru din Directiva Produselor Biodestructive 98/8/CE.

Toate produsele din cadrul unei familii de produse biocide sunt acoperite de o singură autorizaţie în temeiul Regulamentului privind produsele biocide. 

Cu alte cuvinte, mai multe produse biocide pot fi grupate sub o singură autorizare, cu condiţia ca diferenţa de compoziţie între „membrii" familiei să rămână într-un interval specificat. Compoziţia poate fi fie o reducere a concentraţiei de substanţă activă, fie o variaţie a concentraţiei de substanţe inactive. 

Înlocuirea substanţelor inactive în produse care sunt membre ale unei familii de produse cu alte substanţe inactive care prezintă un risc identic sau mai mic este de asemenea permisă.

Cu toate acestea, clasificarea, frazele de pericol şi de precauţie pentru toate produsele din familia de produse biocide trebuie să fie identice sau mai puţin „severe" decât la primul produs autorizat.

Notificări

Compoziţia produselor care aparţin unei familii de produse autorizate poate diferi în intervalul definit în timpul evaluării. Aprecierea şi evaluarea membrilor reprezentativi ai familiei stabileşte intervalele de acceptabilitate ale unei autorizaţii pentru o familie de produse biocide.

În cazul în care compoziţia unui produs nou se încadrează în aceste intervale stabilite, titularul autorizaţiei trebuie doar să notifice produsul autorităţilor cu 30 de zile înainte de introducerea noului produs pe piaţă. Notificările pentru introducerea produsului pe o piaţă naţională trebuie trimise la autoritatea competentă care a acordat o autorizaţie naţională pentru o familie de produse biocide. În cazul unei autorizaţii a Uniunii, notificarea trebuie trimisă la ECHA şi la Comisie. Toate notificările trebuie trimise prin R4BP 3.

Cu toate acestea, produsele pot fi introduse pe piaţă fără notificare în cazul în care variaţiile se referă numai la coloranţi, parfumuri sau pigmenţi şi sunt în limitele permise existente. 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)