Autorizarea aceluiași produs biocid

Pentru a răspunde la nevoile întreprinderilor și pentru a le reduce poverile administrative, Regulamentul privind aceleași produse biocide (Regulamentul 414/2013, modificat de Regulamentul 2016/1802) introduce posibilitatea de a trece de la autorizații/piețe mai cuprinzătoare la autorizații mai restrânse (și anume de la o familie de produse biocide la un subset de unul sau mai mulți „membri de familie”) sau piețe mai restrânse (și anume de la o autorizație la nivelul Uniunii la o autorizație la nivel național).

Puteți depune o cerere de autorizare pentru un produs unic („același produs”) care este identic cu alt produs biocid autorizat („produsul de referință”) sau pentru care a fost depusă o astfel de cerere de autorizare („produsul prospectiv de referință”).

Acest lucru este posibil indiferent dacă produsul conex de referință este un produs unic sau un produs individual dintr-o familie de produse biocide.

Mai mult, se poate depune o cerere pentru autorizare națională începând cu un produs (prospectiv) de referință pentru care s-a obținut (sau se dorește obținerea) unei autorizații la nivelul Uniunii.

Acest regulament acoperă și produsele supuse procedurii de autorizare simplificate.

Se poate depune o cerere de autorizare pentru aceeași familie de produse biocide (la nivelul Uniunii, la nivel național sau prin procedură simplificată) începând cu o familie (prospectivă) a produsului de referință.

Procedura privind cererea de autorizare a aceluiași produs biocid duce la atribuirea unei autorizații independente, care are însă aceeași dată de expirare ca produsul de referință (sau familia de produse). Aceste autorizații vor au un număr diferit de produsul de referință și pot fi schimbate sau anulate independent de produsul de referință.

Cererile pentru același produs biocid trebuie depuse prin intermediul R4BP 3, ca toate celelalte cereri care intră sub incidența Regulamentului privind produsele biocide.

Pe site-ul ECHA, în manualele relevante, sunt disponibile informații și instrucțiuni pentru depunerea și urmărirea cererii de autorizare a aceluiași produs biocid. Pentru informații mai detaliate privind reglementările, citiți capitolul „Același produs biocid” din ghidul practic.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)