Autorizare UE

Regulamentul privind produsele biocide (Biocidal Products Regulation - BPR) introduce posibilitatea ca anumite produse biocide să fie autorizate la nivelul Uniunii. Întreprinderile vor putea, astfel, să își introducă produsele biocide pe piață pe întregul teritoriu al Uniunii, fără a fi necesară obținerea unei autorizații naționale specifice.

Autorizația Uniunii conferă în toate statele membre drepturi și obligații identice celor conferite de autorizațiile naționale.

Autorizația Uniunii poate fi acordată pentru produse biocide cu condiții de utilizare similare pe întregul teritoriu al Uniunii, cu excepția celor care conțin substanțe active care îndeplinesc criteriile de excludere și a celor care se încadrează la tipurile de produse 14, 15, 17, 20 și 21. Intervalul de timp pentru inițierea procesului de autorizare este diferit dacă produsul conține substanțe active noi sau substanțe active existente.

Substanțe active noi

Începând cu 1 septembrie 2013, produsele care conțin substanțe active noi, inclusiv în combinație cu substanțe active existente, sunt eligibile pentru autorizația Uniunii.

Substanțe active existente

Pentru produsele biocide care conțin numai substanțe active existente, autorizația Uniunii va fi disponibilă în trei etape diferite, în funcție de tipul de produs:

  1. de la 1 septembrie 2013 pentru tipurile de produs 1, 3, 4, 5, 18 și 19;
  2. de la 1 ianuarie 2017 pentru tipurile de produs 2, 6 și 13;
  3. de la 1 ianuarie 2020 pentru tipurile de produs rămase: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 și 22.

Lista produselor biocide care dispun de autorizația Uniunii se publică pe site-ul ECHA. 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)