Autorizare simplificată

O procedură de autorizare simplificată are drept scop încurajarea utilizării produselor biocide care sunt mai puţin dăunătoare pentru mediu, pentru sănătatea umană şi a animalelor.

Pentru a fi eligibil pentru procedura de autorizare simplificată, un produs biocid trebuie să respecte toate condiţiile de mai jos:

 • toate substanţele active conţinute în produsul biocid figurează în anexa I la BPR şi respectă restricţiile specificate
   
 • produsul biocid nu conţine nicio substanţă care prezintă motive de îngrijorare
   
 • produsul biocid nu conţine niciun nanomaterial 
   
 • produsul biocid este suficient de eficace
   
 • manipularea produsului biocid şi utilizarea sa nu necesită echipament individual de protecţie

Dacă toate aceste condiţii sunt îndeplinite, solicitantul autorizării trebuie să depună o cerere la ECHA prin R4BP 3, indicând autoritatea competentă dintr-un stat membru care va evalua cererea.

În cazul în care se acordă o autorizaţie simplificată, produsul biocid poate fi introdus pe piaţă în alte state membre, fără a fi necesară recunoaşterea reciprocă. Titularul autorizaţiei, cu toate acestea, trebuie să notifice fiecare stat membru în cauză cu 30 zile înainte de introducerea produsului pe teritoriul său. Această notificare se face în R4BP 3.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)