Procedura de depunere a cererii și de evaluare

Pentru a solicita stabilirea echivalenței tehnice, întreprinderile vor utiliza instrumente de transmitere electronică. Cererile se transmit la ECHA prin R4BP 3, sub formă de fișier IUCLID.

Acest grafic oferă o privire de ansamblu asupra procedurii de solicitare a stabilirii echivalenței tehnice. 

 

Etape

Procedura de depunere a cererii are mai multe etape. Fiecare etapă trebuie să fie finalizată înainte ca cererea să poată trece în etapa următoare. Este important ca solicitantul să se asigure că toate termenele aplicabile sunt respectate; în caz contrar, cererea va fi respinsă în cursul procedurii.

Imagine

ECHA verifică dacă cererea și datele au fost transmise în formatul corect și trimite factura pentru taxele aferente prin R4BP 3.

 
Imagine

Solicitantul achită taxele corespunzătoare la ECHA în termen de 30 de zile de la data facturii.

 
Imagine

ECHA acceptă cererea și începe evaluarea echivalenței tehnice.

 
Imagine

Dacă sunt necesare informații suplimentare pentru efectuarea evaluării, ECHA va cere de la solicitant informațiile care lipsesc. În același timp, ECHA va specifica un termen pentru transmiterea acestor informații de către solicitant.

 
Imagine

Solicitantului i se oferă posibilitatea să formuleze observații pe marginea rezultatului evaluării.

 
Imagine

ECHA va lua decizia finală în termen de 90 de zile de la plata taxei aferente cererii. În cazul în care, pe durata procedurii, solicitantul este rugat să prezinte informații suplimentare, perioada de 90 de zile va fi suspendată de la data la care i se transmite cererea de informații suplimentare până la data primirii informațiilor. Perioada de suspendare poate să depășească 180 de zile numai în circumstanțe excepționale.

 

Actori

Principalii actori în procedura de transmitere a dosarului sunt:

Solicitanții

Solicitanții au responsabilitatea de a transmite dosare cu toate informațiile relevante referitoare la evaluarea echivalenței tehnice și de a oferi informații suplimentare la cererea ECHA. Solicitanții răspund de calitatea și de formatul datelor din dosarele lor.

ECHA

ECHA trebuie să verifice că informațiile din dosare respectă formatul corect. De asemenea, ECHA evaluează dosarele de echivalență tehnică și se asigură că procedura de transmitere se desfășoară în cadrul termenelor stabilite.
 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)