A biocid termékekről szóló rendelet értelmezése

A biocid termékekre vonatkozó rendelet (BPR, 528/2012/EU rendelet) a biocid termékek forgalmazásával és felhasználásával foglalkozik. Ezeket a termékeket az emberek, állatok, anyagok és árucikkek káros mikroorganizmusokkal (pl. élősködőkkel vagy baktériumokkal) szembeni védelmére használják, amit a biocid termékben lévő hatóanyag tesz lehetővé. Ennek a rendeletnek a célja a biocid termékek piaca működésének javítása az EU-ban, egyúttal biztosítva az emberek és a környezet magas szintű védelmét.

A rendelet szövegét 2012. május 22-én fogadták el és 2013. szeptember 1-től válik hatályossá. Bizonyos rendelkezései átmeneti időszakot követően lépnek érvénybe. Ezzel egyidejűleg a biocid termékekről szóló irányelv (98/8/EK irányelv) érvényét veszíti.

Forgalomba kerülés előtt minden biocid terméket engedélyeztetni kell és az adott biocid termékben lévő hatóanyagot előzetesen jóvá kell hagyatni. Több kivétel is van azonban ez alól az alapelv alól. Például a felülvizsgálati programban szereplő hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó biocid termékek már forgalomba hozhatók addig is, amíg a jóváhagyásra vonatkozó végső határozat megszületik. A még elbírálás alatt álló, új hatóanyagokra vonatkozó feltételes termékengedélyek is forgalmazhatók.

A BPR célja, hogy uniós szinten összehangolja a piacot, leegyszerűsítse a hatóanyagok jóváhagyását és a biocid termékek engedélyezését, és határidőket szabjon meg a tagállamok által elvégzendő értékelésre, elbírálásra és döntéshozatalra. Emellett elősegíti az állatokon végzett tesztelés mérséklését azáltal, hogy kötelező adatszolgáltatást ír elő és alternatív tesztelési módszerek alkalmazására ösztönöz.

A korábbi irányelvhez hasonlóan a hatóanyagok jóváhagyása uniós szinten zajlik, a biocid termék ezt követő engedélyezése pedig a tagállamok szintjén. Ez az engedély kölcsönös elismerési eljárással kiterjeszthető más tagállamokra. Az új rendelet azonban lehetőséget ad a kérelmezőknek egy új fajta, uniós szintű engedélyeztetésre (uniós engedélyezési eljárásra) is.

A kérelmek beadása, a kérelmező, az ECHA, a tagállam illetékes hatósága és az Európai Bizottság közötti adat- és információcsere egy erre a célra létrehozott számítástechnikai platformon (a biocid termékek regiszterén [R4BP 3]) keresztül fog zajlani. A kérelmek elkészítésére egy másik számítástechnikai eszköz, az IUCLID 5 szolgál.