Dokumentáció benyújtása uniós engedélyeztetéshez

A kérelmeket az R4BP 3-on keresztül IUCLID fájl formájában kell benyújtani.

Ez az ábra áttekintést nyújt a dokumentáció benyújtásának folyamatáról. 

Lépések

Az engedélyezés több lépésben zajlik. Minden egyes lépésnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a kérelem tovább mehessen a következő lépésre. Fontos, hogy a kérelmező minden rá vonatkozó határidőt betartson, máskülönben a kérelem a folyamat közben elutasításra kerül.

Image

Az ECHA ellenőrzi, hogy a kérelmet és az adatokat a megfelelő formátumban nyújtották-e be.

 
Image

A kérelmező a vonatkozó díjakat a számla kiállításától számított 30 napon belül megfizeti az ECHA részére.

 
Image

Az ECHA elfogadja a kérelmet, majd az értékelést végző illetékes hatóságnak 30 nap áll rendelkezésére a kérelem érvényességének megállapításához (a hiánytalanság ellenőrzéséhez).

 
Image

A kérelmező 30 napon belül megfizeti a vonatkozó díjakat az értékelést végző illetékes hatóság részére.

 
Image

Ha az értékelést végző illetékes hatóság hiányosnak találja a dokumentációt, bekéri a hiányzó információkat, és a kérelmezőnek 90 nap áll rendelkezésére ezek pótlására.

 
Image

Megkezdődik a dokumentáció értékelése

 

Szereplők

A dokumentáció benyújtásának folyamatában a fő szereplők a következők:

Kérelmezők

A kérelmezők felelősek a dokumentációikban szereplő adatok minőségéért. Dokumentáció vagy hozzáférési felhatalmazás formájában biztosítaniuk kell a biocid termékükkel kapcsolatos információkat. Az értékelést végző hatóság kérésére, a megadott határidőn belül kiegészítő információkat kell benyújtaniuk. A kérelmezőknek tervezet formájában be kell nyújtaniuk a biocid termék jellemzőinek összefoglalóját, valamint a biocid termékben található minden egyes hatóanyagra vonatkozó dokumentációt vagy hozzáférési felhatalmazást.

ECHA

Az ECHA felelős azért, hogy a dokumentációkban szereplő információk a megfelelő formátumban legyenek. Ezenkívül az ECHA biztosítja, hogy a benyújtási folyamat a megadott határidőknek megfelelően zajlik.

Az értékelést végző illetékes hatóság

Az értékelést végző illetékes hatóság feladata a kérelmezési dokumentáció érvényességének megállapítása, és a kérelmező által benyújtott dokumentáció értékelése.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)