A kérelem benyújtása és értékelése

A vállalatok a technikai egyenértékűség megállapítása iránti kérelem benyújtásához elektronikus eszközöket alkalmaznak. A kérelmeket az R4BP 3 rendszeren keresztül IUCLID-fájlként kell benyújtani az ECHA-hoz.

Ez az ábra áttekintést ad a technikai egyenértékűség megállapítása iránti eljárásról. 

 

Lépések

Az eljárás több lépésből áll. Minden lépést be kell fejezni ahhoz, hogy tovább lehessen lépni a kérelemmel a következő lépésre. Fontos, hogy a kérelmező betartsa a vonatkozó határidőket; ellenkező esetben a kérelem a folyamat során elutasításra kerül.

Kép

Az ECHA ellenőrzi, hogy a kérelmet és az adatokat a megfelelő formátumban nyújtották-e be, és az R4BP 3 rendszeren keresztül megküldi a számlát a fizetendő díjakról.

 
Kép

A kérelmezőnek a számla keltétől számított 30 napon belül be kell fizetnie a vonatkozó díjakat az ECHA-nak.

 
Kép

Az ECHA elfogadja a kérelmet, és megkezdi a technikai egyenértékűség értékelését.

 
Kép

Ha az értékelés elvégzéséhez további információkra van szükség, az ECHA kéri a hiányzó információk benyújtását a kérelmezőtől. Ezzel egyidejűleg az ECHA az információk benyújtására határidőt szab a kérelmező részére.

 
Kép

A kérelmező számára lehetőséget biztosítanak az észrevételei megtételére.

 
Kép

Az ECHA a díj megfizetésétől számított 90 napon belül hozza meg a végső határozatot. Ha az eljárás során további információkat kértek a kérelmezőtől, a 90 napos időszakot az adatkérés kérelmező részére történő megküldésének időpontjától az információ kézhezvételéig felfüggesztik. A felfüggesztés csak rendkívüli körülmények fennállása esetén haladhatja meg a 180 napot.

 

Résztvevők

A dokumentáció-benyújtás folyamatának főbb résztvevői a következők:

Kérelmezők

A kérelmezők feladata, hogy a dokumentációkban megadják a technikai egyenértékűség értékeléséhez kapcsolódó összes releváns információt, valamint az ECHA kérése esetén benyújtsák a további információkat. A kérelmezők felelnek a dokumentációikban szereplő adatok minőségéért és formátumáért.

ECHA

Az ECHA felel azért, hogy a dokumentációkban szereplő információk megfelelő formátumúak legyenek. Az ECHA továbbá értékeli a technikai egyenértékűséggel kapcsolatos dokumentációt, és biztosítja hogy az adatbenyújtás egyes lépéseire az előírt határidőn belül kerüljön sor.
 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)