Kezelt árucikkek

A biocid termékekről szóló rendelet (BPR) meghatározza az egy vagy több biocid termékkel kezelt, illetve szándékoltan ilyen terméket tartalmazó árucikkek felhasználására vonatkozó szabályokat.

A rendelet értelmében az árucikkek kizárólag az Unióban jóváhagyott hatóanyagot tartalmazó biocid termékekkel kezelhetők. Ez változást jelent a biocid termékekről szóló irányelvhez képest (amelyet a biocid termékekről szóló rendelet 2013. szeptember 1-jétől hatályon kívül helyezett), amelynek értelmében a harmadik országokból importált árucikkeket az Unióban jóvá nem hagyott anyagokkal is lehetett kezelni (pl. DMF-et tartalmazó kanapék és cipők).

A vállalatoknak arra is készen kell állniuk, hogy tájékoztassák a fogyasztókat az általuk értékesített árucikkek biocid termékkel való kezeléséről. Ha a fogyasztó tájékoztatást kér valamely kezelt árucikket illetően, a szállítónak ezt 45 napon belül, térítésmentesen biztosítania kell.

A kezelt árucikkek címkézése

A kezelt árucikkek gyártóinak és importőreinek biztosítaniuk kell, hogy a termékek mind az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet, mind pedig a biocid termékekről szóló rendeletben meghatározott további követelmények szerint címkézésre kerüljenek.

A biocid termékekről szóló rendelet előírja a kezelt árucikkek gyártói és importőrei számára, hogy címkézzék a kezelt árucikkeket, amennyiben: 

  1. olyan tájékoztatást adnak, amely szerint a kezelt árucikk biocid tulajdonságokkal bír;
     
  2. az árucikk kezelésére használt biocid termékben található hatóanyag jóváhagyásának feltételei ezt megkövetelik.

A címkéknek a fogyasztók számára könnyen érthetőeknek és jól láthatóaknak kell lenniük.

A kezelt árucikkekre vonatkozó átmeneti intézkedések

A biocid termékekről szóló rendelet több intézkedést tartalmaz a biocid termékekről szóló irányelv szerinti rendszerről az új rendeletre való átállás megkönnyítése érdekében.

2013. szeptember 1-jétől a kezelt árucikkek kezelésére használt biocid termékben található hatóanyagoknak vagy már az I. melléletben szereplő jóváhagyott hatóanyagnak vagy az adott terméktípus vonatkozásában értékelés alatt álló hatóanyagnak kell lenniük.

Átmeneti időszakot biztosítottak azokra a hatóanyagokra vonatkozóan, amelyek esetében 2013. szeptember 1-jén még nem volt folyamatban jóváhagyási eljárás (BPR 94.cikke). A hatóanyagok jóváhagyására vonatkozó kérelmet 2016. szeptember 1-ig be kellett nyújtani.

2017. március 1-je után már nem lehetséges olyan árucikket forgalomba hozni az Unióban, amelyet nem az I. mellékletben szereplő, jóváhagyott vagy vizsgálat alatt álló hatóanyagot tartalmazó biocid termékkel kezelnek (vagy szándékosan ilyen biocid terméket tartalmaz).

Ha a hatóanyag jóváhagyása iránti kérelmet elutasítják (például a vonatkozó díj megfizetésének elmulasztása miatt) vagy a jóváhagyást nem engedélyező határozatot hoznak, akkor az említett határozat meghozatalától számított 180 napot követően nem forgalmazhatók azok az árucikkek, amelyeket az adott hatóanyagot tartalmazó biocid termékkel kezeltek vagy ilyen biocid terméket tartalmaz.

A kezelt árucikkekben engedélyezett hatóanyagokról további információt a „Lásd még” részben hivatkozott dokumentumban talál.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)