Értékelési folyamat az I. melléklet módosításához

Az értékelés folyamata akkor kezdődik, amikor a biocid termékekről szóló rendelet I. mellékletének módosítása iránti kérelem érvényességét az értékelő illetékes hatóság megállapította. Az értékelő illetékes hatóság az 1., 2., 3., 4. és 5. kategóriákra vonatkozó kérelmek esetén 180 napon belül, míg a 6. kategóriára vonatkozó kérelmek esetén 365 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és megküldi következtetéseit az ECHA-nak.

Az értékelés során a kérelmezőtől további információkat kérhetnek, ha az értékelő illetékes hatóság véleménye szerint több adatra van szükség. A kérelmezőnek 180 napon belül be kell nyújtani a kért információkat, kivéve ha a kért adatok jellege vagy rendkívüli körülmények fennállása indokolja a késedelmet.

Ha a kérelem a hatóanyagnak a biocid termékekről szóló rendelet I. mellékletének 1., 2., 3., 4. vagy 5. kategóriájába történő felvételére vonatkozik, további információkat kérnek, és a kérelem teljes mértékben megfelel az adatcsomagot tartalmazó dokumentációnak, amely lehetővé teszi a rendeltetésszerű használat teljes körű kockázatértékelését, a kérelmező kérheti az I. melléklet 6. kategóriájába történő felvételét, valamint, hogy aszerint értékeljék a dokumentációt.

Lépések

Az értékelés az alábbi lépésekből áll:

Kép

Az értékelő illetékes hatóság értékeli a dokumentációt.

 
Kép

Az értékelő illetékes hatóság elkészíti az értékelési jelentés tervezetét és értékelésének következtetéseit.

 
Kép

Az értékelési jelentés tervezetét az R4BP 3 rendszeren keresztül küldik meg a kérelmezőnek. A kérelmező 30 napon belül írásban észrevételeket tehet. Az értékelő illetékes hatóság figyelembe veszi az észrevételeket a végleges értékelés elkészítésekor.

 
Kép

Az értékelési jelentést az R4BP 3 rendszeren keresztül továbbítják az ECHA-nak, hogy a biocid termékekkel foglalkozó bizottság elvégezze a szakértői felülvizsgálatot.

 
Kép

A biocid termékekkel foglalkozó bizottság az 1., 2., 3., 4. és 5. kategóriákra vonatkozó kérelem esetén 180 napon belül, míg a 6. kategóriára vonatkozó kérelem esetén 270 napon belül szakértői értékelés során véleményt alkot, és ezt a véleményt megküldi a Bizottságnak.

 
Kép

A Bizottság döntést hoz a kérelmezőnek a biocid termékekről szóló rendelet I. mellékletének módosítása  iránti kérelméről.

 

Résztvevők

Az értékelés folyamatának főbb résztvevői a következők:

Kérelmezők

A kérelmezők felelnek a dokumentációikban az összes szükséges információ megadásáért. Ügyelniük kell a folyamat során a különböző határidőkre. A kérelmezők a folyamat során észrevételt tehetnek a dokumentációikról készült jelentés tervezetére.

ECHA

Az ECHA koordinálja a felvételi folyamatot, és biztosítja a kérelmezők részére a szükséges eszközöket és támogatást. Az ECHA biztosítja a biocid termékekkel foglalkozó bizottság titkárságát.

A biocid termékekkel foglalkozó bizottság (BPC)

A biocid termékekkel foglalkozó bizottság tudományos véleményt fogad el a hatóanyagokkal (jóváhagyás, megújítás, felülvizsgálat, I. mellékletbe történő felvétel), a biocid termékek uniós engedélyezésével és a kölcsönös elismeréssel kapcsolatban. A bizottság tudományos és műszaki kérdésekkel, valamint az Európai Bizottság és a tagállamok felkérésére egyéb kérdésekkel is foglalkozik. A Bizottság az uniós tagállamok és az EGT-országok által a tapasztalataik alapján kijelölt tagokból áll.

Értékelő illetékes hatóságok

Az értékelő illetékes hatóság feladata a kérelmek értékelése. Az értékelő illetékes hatóságot a kérelmező választja ki.

Európai Bizottság

Feltéve, hogy a hatóanyag bizonyíthatóan nem vet fel a biocid termékekről szóló rendelet 28 cikkének (1) bekezdése szerinti aggályokat, az Európai Bizottság és a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság figyelembe veszi a biocid termékekkel foglalkozó bizottság véleményét (ideértve a létező és az új hatóanyagokkal kapcsolatos véleményeket is), és dönt arról, hogy módosítja-e a biocid termékekről szóló rendelet I. mellékletét. Az állandó bizottság elnökét a Bizottság adja, és az összes tagállam képviselteti magát. Amennyiben a Bizottság módosítja az I. mellékletet, minden egyes anyag esetében külön, felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el.


 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)