Kérelmezési eljárás

A biocid termékek egyszerűsített engedélyeztetési eljárásához szükséges kérelem, a benyújtandó adatokra vonatkozó előírások kivételével hasonló a nemzeti termékek engedélyeztetéséhez. A kérelmezőknek be kell nyújtaniuk egy tervezetet a biocid termék jellemzőinek összefoglalójáról, a vonatkozó hatékonysági adatokat, valamint minden olyan releváns információt, ami igazolja, hogy a termék megfelel az egyszerűsített engedélyezési eljárás feltételeinek. 
 
A kérelmeket az R4BP 3-on keresztül IUCLID fájl formájában kell benyújtani az ECHA részére.

Ez az ábra áttekintést nyújt a kérelem egyszerűsített engedélyezési eljárás szerinti benyújtásáról. 

Lépések

A folyamat több lépésből áll. Minden egyes lépésnek be kell fejeződnie ahhoz, hogy a kérelem a következő szakaszba kerülhessen. Fontos, hogy a kérelmező minden rá vonatkozó határidőt betartson, máskülönben a kérelem a folyamat során elutasításra kerül.

 

Image

Az ECHA ellenőrzi, hogy a kérelmet és az adatokat a megfelelő formátumban nyújtották-e be, és tájékoztatja az  értékelést végző illetékes hatóságot az R4BP 3 platformon keresztül.

 
Image

A kérelmező a vonatkozó díjakat a számla kiállításától számított 30 napon belül megfizeti az értékelést végző illetékes hatóság részére, amely a kérelmet befogadja.

 
Image

Az értékelést végző illetékes hatóságnak 90 nap áll rendelkezésére a dokumentáció értékelésére és a termék forgalomba hozatalának engedélyezésére.

 
Image

Ha a dokumentáció hiányos, az értékelést végző illetékes hatóság bekéri a hiányzó információkat a kérelmezőtől. A pótlást rendszerint 90 napon belül kell benyújtani. Ebben az esetben az értékelést végző illetékes hatóság a termékre vonatkozó engedélyt a kiegészítő információk beérkezésétől számított 90 napon belül adja ki. 

 

Értesítés

Az egyszerűsített engedélyezési eljárás szerint egy tagállamban engedélyezett biocid termék kölcsönös elismerés szükségessége nélkül más tagállamokban is forgalomba hozható.

Mindazonáltal, az engedély jogosultja a termék forgalomba hozatala előtt legalább 30 nappal köteles valamennyi érintett tagállam illetékes hatóságait értesíteni.

Amennyiben egy másik tagállam  nem ért egyet azzal, hogy a biocid termék megfelel az egyszerűsített engedélyezés feltételeinek, illetve úgy véli, hogy a termékről nem értesítették vagy a termék címkézése nem megfelelő, az ügyet rendezés céljából a koordinációs csoporthoz utalhatja.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)