How to make changes to joint submissions

Nakon izrade zajednički podnesenog dosjea u sustavu REACH-IT ponekad je potrebno napraviti izmjene, ispraviti pogreške ili napraviti prilagodbu novoj situaciji.

Vodeći podnositelj registracije u okviru zajedničkog podnošenja može napraviti određene izmjene u zajednički podnesenom dosjeu, no izmjene sljedećih informacija mora napraviti ECHA. Ako želite zatražiti izmjenu, morate se obratiti ECHA-i putem obrasca za kontakt.

 

Promjena vodećeg podnositelja registracije

Supodnositelji registracije mogu prenijeti ulogu vodećeg podnositelja registracije u sustavu REACH-IT ako se s time slože prethodni vodeći podnositelj registracije i novi vodeći podnositelj registracije. Novi vodeći podnositelj registracije mora ponovno podnijeti glavni registracijski dosje kako bi dovršio prijenos vodeće uloge.

Ako vodeći podnositelj registracije više ne odgovara na vaše poruke, primjerice, zbog bankrota, smrti ili nekog drugog razloga, supodnositelji registracije mogu imenovati novog vodećeg podnositelja registracije. Od ECHA-e možete zatražiti ponovnu dodjelu vodeće uloge u sustavu REACH-IT. Morate priložiti dokaze o imenovanju novog vodećeg podnositelja registracije. Prije ponovne dodjele vodeće uloge ECHA se obraća vodećem podnositelju registracije koji nije odgovorio.

 

Zajednički podneseni dokumenti

Smjernice o sigurnoj uporabi i izvješće o kemijskoj sigurnosti može podnijeti vodeći podnositelj registracije u ime svih ili, umjesto toga, može ih podnijeti svaki podnositelj registracije zasebno.

Ako ste u svojstvu vodećeg podnositelja registracije naznačili da se ti dokumenti podnose zajednički u dosjeu vodećeg podnositelja registracije, to ne možete kasnije izmijeniti. Međutim, ako je svaki sudionik zajedničkog podnošenja naznačio u svome dosjeu da će pružiti navedene dokumente zasebno, od ECHA-e možete zatražiti izmjenu statusa dokumenata. Prije nego zatražite izmjenu, podnositelji moraju ažurirati svoje dosjee radi konzistentnosti.

 

Vrsta zajedničkog podnošenja

Od ljeta 2016. postoje dvije vrste zajedničkih podnošenja – cjelovito zajedničko podnošenje i zajedničko podnošenje za intermedijere. Cjelovito zajedničko podnošenje može sadržavati bilo koju kombinaciju cjelovitih (standardnih) registracija i registracija za intermedijere. Zajedničko podnošenje za intermedijere smije sadržavati isključivo registracije za tvari koje se upotrebljavaju kao intermedijeri koji (su proizvedeni ili) se upotrebljavaju u skladu sa strogo kontroliranim uvjetima. Jednim cjelovitim zajedničkim podnošenjem i jednim zajedničkim podnošenjem za intermedijere za istu tvar ne krši se obveza zajedničkog podnošenja.

Kao vodeći podnositelj registracije vrstu zajedničkog podnošenja naznačujete u sustavu REACH-IT nakon što ga izradite; poslije toga ga više ne možete izmijeniti. Međutim, od ECHA-e možete zatražiti izmjenu vrste zajedničkog podnošenja ako sve registracije odgovaraju novoj vrsti i ako već ne postoji zajedničko podnošenje te vrste.

 

Količinski raspon zajedničkog podnošenja

Vodeći podnositelj registracije naznačuje količinski raspon zajedničkog podnošenja u svome dosjeu vodećeg podnositelja registracije. Time se određuju zahtjevi obavješćivanja koje je potrebno ispuniti dostavljanjem informacija koje se zajednički podnose u dosjeu vodećeg podnositelja registracije. Sudionici zajedničkog podnošenja ne mogu se registrirati za veći količinski raspon ako ne prilože potrebne dodatne informacije za izuzimanje.

Kao vodeći podnositelj registracije možete sami povećati količinski raspon zajedničkog podnošenja pri ažuriranju glavnog registracijskog dosjea, no ne možete ga smanjiti. Međutim, ako svi sudionici zajedničkog podnošenja (osim vodećeg podnositelja registracije) imaju registracije na niži količinski raspon, od ECHA-e možete zatražiti smanjenje količinskog raspona zajedničkog podnošenja. Sudionici će možda trebati ažurirati svoje dosjee prije nego što zatražite izmjenu.

Nakon što ECHA smanji količinski raspon, morate ažurirati dosje vodećeg podnositelja registracije i naznačiti novi količinski raspon zajedničkog podnošenja. Ne smijete ukloniti nikakve podatke koji udovoljavaju zahtjevima obavješćivanja za viši količinski raspon zato što ste obavezni pružiti sve podatke koje posjedujete o tvari i zato što su ti podatci već bili dostupni.

 

 

Naziv zajednički podnesenog dosjea

Kao vodeći podnositelj registracije birate naziv zajednički podnesenog dosjea pri njegovoj izradi u sustavu REACH-IT i nakon toga ga ne možete promijeniti. U slučajevima za koje postoji opravdanje od ECHA-e možete zatražiti izmjenu naziva.

 

Brisanje praznog zajednički podnesenog dosjea

Vodeći podnositelj registracije može izbrisati zajednički podneseni dosje koji je (pogrešno) izradio u sustavu REACH-IT samo ako nijedan supodnositelj registracije nije podnio svoj dosje (uspješno ili neuspješno). Ako vodeći podnositelj registracije ne izbriše prazni zajednički podneseni dosje koji je izrađen pogreškom, stvarni podnositelji registracije za tu tvar neće nakon toga moći izraditi zajednički dosje i neće se moći prijaviti. Ako dođe do toga, od ECHA-e možete zatražiti brisanje napuštenog zajednički podnesenog dosjea.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)