Update and submit your registration

Registreerimise ajakohastamine ja esitamine

Võtke arvesse, et registreerimise ajakohastamine hõlmab taotluse esitamisel tehnilise terviklikkuse kontrolli. Seda tehakse tagamaks, et teie toimik sisaldaks kogu nõutavat teavet. Kontrollitakse kogu toimikus sisalduvat teavet, olenemata sellest, kas see on uus või juba varem esitatud toimiku osa.

IUCLIDi valideerimistoe abil saate terviklikkuse kontrolli enne toimiku ECHA-le esitamist üle vaadata.

Lisaks automaatsele terviklikkuse kontrollile, mida saab simuleerida IUCLIDi valideerimistoe abil, kontrollivad ECHA töötajad registreerimise teatud osi käsitsi, nt andmete esitamisest loobumist ja kemikaaliohutuse aruannet.

Registreerimistoimiku koostamiseks vajalikust teabest parema ülevaate saamiseks lugege registreerimisetappide 4. etappi „Ohu ja riski hindamine“ ning 5. etappi „Registreerimistoimiku loomine“.

Enamik ajakohastamisi on tasuta. Kogusevahemiku suurendamisel ja kui te lisate toimikusse veel tasulisi valikuid, näiteks taotlete konkreetse teabe konfidentsiaalsena hoidmist, tuleb siiski tasu maksta. Enne toimiku esitamist on soovitatav kasutada IUCLIDi tasukalkulaatorit. Arved saadetakse teile REACH-ITi kaudu.

Kui esitate ajakohastatud registreeringu ECHA-le REACH-ITi kaudu, läbib toimik registreerimisetapi 6. etapi „Registreerimistoimiku esitamine“ jaotises „Esitamisest otsuseni“ kirjeldatud etapid.

Veenduge, et jälgite kõiki ECHA teatisi, mis käsitlevad teie registreerimist ja selle ajakohastusi; need saadetakse teile REACH-ITi kaudu. Te saate lubada e-posti märguanded oma REACH-ITi konto jaotises „Ettevõtte teave“.