Kuidas luua registreerimistoimik IUCLIDiga?

Need on peamised sammud, mida tuleb järgida IUCLIDiga registreerimistoimiku loomisel.

 

1. IUCLIDi allalaadimine ja installimine

IUCLIDi saab tasuta alla laadida IUCLIDi veebisaidilt. Kui olete oma ettevõttes ainus isik, kes toimikuga töötab, on tõenäoliselt kõige mugavam töötada töölaua versiooniga oma arvutis. Teise võimalusena võite kasutada serveriversiooni, mis tähendab seda, et teie ettevõttes pääseb mitu inimest üheaegselt juurde samadele IUCLIDi andmetele ja saab nendega töötada.

 

2. Aineandmestiku loomine

Esimene toiming IUCLIDis on oma aineandmestiku loomine, mis sisaldab teie registreeritava aine haldus- ja teaduslikke andmeid. See on registreerimise alus ja esitada tuleb kogu nõutav teave aine omaduste ja kasutusviiside ning sellega kokkupuute kohta. Aineandmestikku saab edaspidi alati redigeerida, näiteks kui saate oma aine kohta uut teavet.

Kui olete lisanud oma aineandmestikku mis tahes teavet, mida ei tohiks ECHA veebisaidil avaldada, tuleb see konfidentsiaalsuslipuga ära märkida. Iga konfidentsiaalsustaotlus peab olema nõuetekohaselt põhjendatud.

Enne kui jätkate, kontrollige oma aineandmestiku terviklikkust, käitades IUCLIDi valideerimistoe pistikprogrammi. See näitab, kas teie aineandmestik on terviklik või on seda vaja kohandada.

Valideerimistugi märgib ära väljad, millele tuleb lisatähelepanu pöörata. Et toimik edukalt ECHA-le esitada, tuleb parandada kõik esitamisel tehtava kontrolli käigus avastatud puudused. Kvaliteedikontrolli eesmärk on parandada teie andmete kvaliteeti. IUCLID 6 tulevaste ajakohastamistega võetakse kasutusele rohkem kvaliteedikontrolle, et aidata teil luua kvaliteetne toimik.

 

3. Toimiku loomine

Faili, mille te oma aine registreerimiseks ECHA-le esitate, nimetatakse toimikuks. Toimik on teie aineandmestiku kirjutuskaitsega koopia, mida täiendab haldusteave registreerimise liigi kohta.

Tehes aineandmestikul paremklõpsu ja valides võimaluse „Toimiku loomine” (Create Dossier), käivitate toimiku loomise viisardi, mis juhendab teid, kuidas protsess läbi teha.

IUCLIDis registreerimistoimikut luues pöörake tähelepanu järgmisele.

  • Esitamise liik: valige toimiku loomise viisardis õige esitamise liik – kas registreerite aine standardseteks kasutusviisideks (ainet kasutatakse olemasoleval kujul või segudes) ja selle suhtes kehtivad standardsed teabenõuded? Kas registreerimine hõlmab üksnes vaheainena kasutatavat ainet (ainet kasutatakse mõne muu aine valmistamiseks)? Kas olete juhtregistreerija või liige?
  • Haldusteave: võite taotleda oma teabe, näiteks kogusevahemiku või registreerimisnumbri konfidentsiaalsust.
  • Siin tuleb märkida ka see, kui teie suhtes kehtib tasu maksmise vabastus, kuna toimik käsitleb ainet, mille kogus jääb vahemikku 1–10 tonni aastas. See kehtib juhul, kui esitate oma aine kohta vabatahtlikult standardse teabepaketi, kuigi teil oleks võimalik see registreerida vähendatud teabekogumi põhjal.
  • Teie toimiku nimi: peaksite oma toimikule täiendava haldusteabe all nime panema. Nimi peaks aitama teil toimikut oma süsteemis hõlpsalt kindlaks teha. Ärge kasutage toimiku nimes konfidentsiaalset teavet, sest seda näevad kõik, kellega te toimikut jagate.

 

4. Toimiku läbivaatamine

Pärast kogu teabe toimikusse lisamist saate selle läbi vaadata. Seejärel avage veelkord valideerimistugi ja käitage seda nüüd oma toimiku suhtes. Isegi kui valideerimistugi ei näidanud aineandmestiku puhul käitades mingeid puudusi, on oluline, et te seda ka lõpliku toimiku suhtes käitaksite – võisite toimiku loomise käigus lisada mingi teabe, mis võib nüüd terviklikkuse kohta teistsuguse tulemuse anda.

 

5. Kasutage teabe avaldamise eelvaadet, et näha, milline teave elektrooniliselt avaldatakse.

Õigusaktide kohaselt tehakse suur osa registreerimistoimikust avalikkusele kättesaadavaks, kuid teatava teabe puhul saate taotleda konfidentsiaalsust. Teabe avaldamise eelvaate pistikprogrammiga näete eelnevalt, milline teave toimikusse lisatud taotluste põhjal avaldatakse.

ECHA kontrollib konfidentsiaalsustaotlusi, mille olete toimikusse lisanud. Kui teie taotlus tagasi lükatakse, antakse teile võimalus oma põhjendusi täiendada. Kui taotlus ei ole nõuetekohaselt põhjendatud, siis teave avaldatakse.

 

6. Toimiku eksportimine ja esitamine

Kui olete oma IUCLIDi toimikus sisalduvate andmetega rahul, eksportige see kõigepealt oma arvutisse, enne kui te selle REACH-ITi kaudu ECHA-le esitate.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)