Monitor the triggers for updating

Jälgige asjaolusid, mis tingivad ajakohastamise vajaduse

Ettevõttes peavad olema kehtestatud menetlused, süsteemid ja hoiatused, et teil oleks teada, millal tuleb teha registreerimistoimikus muudatusi. Näiteks on soovitatav kehtestada menetlus klientide tagasiside töötlemiseks ja analüüsimiseks või teie ainega seotud teaduskirjanduse jälgimiseks.

Peate oma registreerimistoimikut ajakohastama näiteks järgmistel juhtudel:

 • Vahetate toorainet, tootmisprotsessi või tarnijat, mille tulemusel sisaldab aine nüüd (ohtlikke) lisandeid või (vähetähtsaid) koostisaineid.
 • Muudate aine impordi- või tootmismahtu. Kui kogus suureneb või väheneb üle või alla kogusevahemiku, millesse olete aine registreerinud, tuleb teil sellest oma toimikus teatada.
  • Kui kogus suureneb ja nihkub järgmisse kogusevahemikku, peate artikli 12 lõike 2 täitmiseks esitama ECHA-le päringu, mida IUCLIDis nimetatakse 4. liiki päringuks. Päringutoimikus peate märkima, millist teavet vajate suurema kogusevahemiku teabenõuete täitmiseks. Teabe saadavust käsitleva ECHA vastuse põhjal saate kaasregistreerijatega arutada, kas andmed on ühises esitamises juba olemas ja kuidas neile juurde pääseda, näiteks osta asjakohane andmekasutusluba.
  • Õiguskaitseasutused võivad pidada päringu esitamata jätmist REACH-määruse artikli 26 rikkumiseks.
  • Kui saadaval ei ole kogu teave, mida vajate registreerimise teabenõuete täitmiseks, peate kaaluma, kuidas andmelüngad täita. Lisateave andmete kogumise strateegia kohta on registreerimisetappide 4. etapis „Millist teavet vajate“.
 • Saate teada klientide uutest kasutusaladest. Sel juhul on peate võib-olla ajakohastama ka kemikaaliohutuse aruannet.
 • Peate ajakohastama aine selliste omaduste teavet, mille olete ühises esitamises eraldi esitanud (millest olete ühises esitamises loobunud).
 • Tarnija muudab teie imporditava segu koostist. Kui mõni aine ei kuulu enam segusse, peate võib-olla teatama selle aine impordi lõpetamisest.
 • Saate teada aine omaduste uuest teabest, millest tuleb teatada kaasregistreerijaile. Peate kokku leppima, kuidas ajakohastada registreerimisel ühiselt esitatud teavet.

Saate registreerimise ajakohastamise ajal taotleda toimikus sisalduva uue teabe konfidentsiaalsust, kui ECHA ei ole seda teavet varem avaldanud.