Korraldage tegevust oma kaasregistreerijatega

Teil kui potentsiaalsel registreerijal võib tekkida kaks olukorda:

  1. Kui registreerimistaotlust ei ole veel esitatud, tuleb teil teha koostööd kaasregistreerijatega ja valmistada ette ühine registreerimine. Kui olete aine ainus registreerija, peate jätkama üksi.
  2. Kui ühine registreerimine on juba olemas, peate võtma ühendust registreerijatega ja leppima kokku, et ühinete nendega.

Kui teie ainet registreeritud veel ei ole, tuleb teil oma aineteabe vahetuse foorumis (SIEF) kaasregistreerijatega kokku leppida, kuidas toimida ja suhelda. Aineteabe vahetuse foorumi liikmed peavad jagama olemasolevaid teadusandmeid ja otsustama, kuidas täita andmelünki. Te peate arutama olemasolevate andmete asjakohasust, usaldusväärsust ja piisavust. See võtab aega ning seda tuleb teha enne registreerimistoimiku koostamist ja esitamist. Lõpuks peate kokku leppima, kuidas jagada kulud.

Kui teie aine on juba registreeritud, on ettevalmistused tõenäoliselt juba tehtud. Ühise esitamise liikmeks saamiseks peate pärast kulude jagamise kokkuleppimist võtma ühendust juhtregistreerijaga.

Kulude jagamine

REACH-määruse kohaselt tuleb kulud jagada õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival moel. Andmete jagamise eesmärk on jagada tegelikke registreerimiskulusid, mitte tekitada kellele tahes osalisele kasu. Aineteabe vahetuse foorumi liikmed peavad jõudma kokkuleppele, kuidas jagada andmekulud ja foorumi halduskulud.

ECHA toetus

Kui te ei suuda jõuda andmete ja kulude jagamise kokkuleppele, võite viimase võimalusena küsida ECHA hinnangut. Teatud tingimustel võib sellega kaasneda õigus viidata asjakohastele andmetele. Andmete jagamise vaidlusmenetlus on tasuta ja selle saab teha ilma õigusabita.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)