Облачни услуги на ECHA

Услугите в облак на ECHA са сигурна онлайн платформа, използвана за разпространение на ИТ приложения на ЕСНА в частна среда на „облак“. Услугата е изградена в рамките на ИТ инфраструктурата на ЕСНА и използването на кодирана комуникация, редовните проверки на сигурността и актуализацията на всички компоненти гарантират, че вашите данни в облака са на сигурно място и никой друг няма достъп до тях.

Първата предложена услуга се фокусира върху IUCLID (международна уеднаквена база данни за химическа информация), тъй като тя е изключително важна за крайния срок на регистрация през 2018 г. Нейните функции са приоритизирани според нуждите на малките и средните предприятия (МСП).

Приложението в облак на IUCLID работи в браузър и поради това допълва приложението IUCLID, като помага на МСП да регистрират своите химикали предвид предстоящия краен срок за регистрация.

За до получите достъп до пространството в облак, трябва да влезете в системата с данните от вашия акаунт в ЕСНА. Те са същите, с които разполагате за достъп например до REACH-IT. Ако нямате акаунт в ЕСНА, може да създадете такъв на уеб страницата за услуги в облак на ЕСНА, преди да се опитате да получите достъп до услугата.

След влизане в системата можете да изберете някоя от предлаганите услуги:

  • Облак на IUCLID за МСП
  • Пробен облак на IUCLID

 

Облак на IUCLID за МСП

Чрез тази услуга можете винаги да работите с последната версия на IUCLID в облак, без да инсталирате IUCLID на Вашия компютър или сървърите на фирмата.

Насочена към МСП и техните консултанти, услугата предоставя до 1 GB пространство за съхранение на данни, напълно управляемо архивиране и специална поддръжка чрез бюро за помощ. Можете да изготвяте и валидирате вашите регистрационни досиета винаги в онлайн среда.

Услугата е с лесен интерфейс, за да ви помогне да се концентрирате върху вашите задачи, свързани с крайния срок за регистрация по REACH през 2018 година. При нужда винаги можете да стартирате IUCLID в облак за клиенти (базовата версия на IUCLID, която съхранява данни в облака) за достъп до всички функции на IUCLID 6.

 

Пробна версия на IUCLID в облак

Изпробвайте услугите на IUCLID в облак, като работите изцяло в уеб пространството, без да се налага инсталиране на локално ниво. Ще получите 100 МВ пространство за съхранение на данни и редовни надграждания до последната версия на IUCLID.

Тази пробна версия е добра възможност за обучение на потребителите за работа в облака на IUCLID. Тъй като е пробна версия обаче, тя не предлага архивирания и специална поддръжка чрез бюро за помощ за въпроси, които не са свързани с техническа поддръжка.

 

За консултанти – възползвайте се от преимуществата

С помощта на услугите в облак на IUCLID консултантите и техните клиенти от МСП могат да си сътрудничат по-прозрачно, за да се подготвят за крайния срок за регистрация по REACH през 2018 г. МСП могат лесно да предоставят на консултантите достъп до техните данни в облака на IUCLID. Прозрачното сътрудничество помага на МСП да разберат по-добре данните, подавани за регистрация, и да са напълно подготвени за бъдещи актуализации.

Облакът на IUCLID е безплатен за МСП и няма свързани с ИТ разходи, а консултантите могат да предоставят на своите клиенти „повече стойност срещу заплащането“.

По-прозрачният и интерактивен начин на работа помага също за спечелването на доверието на клиента.

Чрез пробнната версия на IUCLID в облак консултантите могат да рекламират своите услуги и да предоставят обучение на всичките си клиенти.

 

Защо да използвате услугите в облак на ECHA?

Услугите в облак на ЕСНА ви предлагат:

  • Достъп от всяко място, по всяко време до последната версия на приложението IUCLID, поддържано от ЕСНА;
  • Редовни и автоматизирани архивирания на данните от ЕСНА;
  • Лесно сътрудничество в онлайн среда. Фирмите могат да подобрят сигурността на данните чрез намаляване на броя на локалните копия;
  • Отзивчива онлайн поддръжка 24 часа дневно, седем дни в седмицата.

 

Categories Display