Подаване на нотификация на потребител надолу по веригата за разрешени употреби

Ако сте потребител надолу по веригата, използващ вещество от списъка за разрешаване (приложение XIV), съгласно разрешение, издадено на заявител нагоре по веригата на доставка, трябва да нотифицирате вашата употреба в ECHA. 

Когато използвате веществото, сте задължени да спазвате условията на разрешението, които вашият доставчик трябва да опише в информационния лист за безопасност.

Как да разберете дали вашата употреба на вещество от приложение XIV е разрешена

Номерът на разрешението е включен в информационния лист за безопасност, предоставен от вашия доставчик. Той се вижда и върху етикета на веществото или сместа. Номерът е както следва: „REACH/x/x/x“. Ако не можете да го намерите, свържете се с вашия доставчик.

Краен срок и информация, която трябва да бъде подадена

Трябва да нотифицирате ECHA в срок от три месеца от момента, в който веществото ви е доставено за първи път. Това задължение влиза в сила след публикуване на решението за издаване на разрешение в Официалния вестник. 

Информацията, която трябва да подадете, включва:

  • идентичността на вашето дружество; 
  • номера на разрешението и 
  • данни за връзка. 

Трябва също така да подадете информация за типичния годишен обем и за броя на персонала, използващ веществото. Освен това може да представите кратко допълнително описание на употребата и всяко участие в дейности за потенциално заместване.

Подаване на нотификацията

За да можете да подадете нотификация, трябва да имате активен профил в REACH-IT (вж. стъпки 1 и 2 по-долу). Връзките към REACH-IT се намират в дясната част на тази страница.

  • Регистрирайте се в REACH-IT (можете да пропуснете тази стъпка, ако вашето дружество вече има профил в REACH-IT).
  • Влезте в REACH-IT и от менюто изберете „Нотификация на потребител надолу по веригата за разрешени употреби“.
  • Следвайте указанията за онлайн подаване на нотификация.

В раздела „СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ“ по-долу ще намерите връзка към видео урок.

 

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)