Подаване на доклад на потребител надолу по веригата относно разлики в класифицирането

Подаване с помощта на REACH-IT

Процедурата за докладване  - вж. ръководството „Как се изготвя доклад на потребител надолу по веригата". Обърнете внимание, че изискването за докладване на ново класифициране важи за всички вещества — регистрирани и нерегистрирани.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)