R4BP - Регистър за биоциди

R4BP 3 е събирателна точка, през която се правят всички заявления, свързани с биоциди. Предоставя функции, които позволяват на индустрията и властите да спазват законовите изисквания и да обменят информация помежду си. 

Подаването на данни за биоциди съгласно Регламента за биоцидите (РБП, Регламент (ЕС) № 528/2012) започна на 1 септември 2013 г. 

IUCLID се използва за събиране, организиране и съхраняване на данни за активни вещества и биоциди. За дадено заявление създавате досие в IUCLID и го подавате на ECHA и на националните органи чрез R4BP 3. Можете да изтеглите ІUCLID от уебсайта на ІUCLID. 

Мигрирането на активи и приложения от предишната версия на  R4BP2 до R4BP3 е завършено. 

Ако в R4BP 3 не можете да намерите актива, съответстващ на вашето разрешително, което е било записано в R4BP2, това означава, че регистрацията на вашето разрешително в R4BP2 не съдържа валиден LE UUID за притежателя на разрешението. За да можете да извършите окончателното мигриране от R4BP2 към R4BP 3, тези активи са били приписани на виртуален правен субект и понастоящем не са достъпни за вас или за което и да е реално дружество („orphan“ актив). За да получите достъп до „orphan“ актив в R4BP 3, моля, следвайте инструкциите, които са на разположение под конкретните връзки на тази страница. За допълнителна информация, моля, вижте раздела „Въпроси и отговори относно мигрирането“ на уебсайта на ECHA. 

 

Categories Display