НИРДСПП (PPORD)

Резюме

Ако вашето вещество е обект на научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП), можете да подадете нотификация за НИРДСПП в ECHA, за да бъдете освободени от задължението да го регистрирате.

Първо трябва да влезете в REACH-IT.

Изгответе нотификация си като използвате последната версия на IUCLID и я подайте чрез REACH-IT.

Изготвяне и подаване на досие

  1. Прочетете pъководство „Как да изготвим регистрационни досиета и досиета за НИРДСПП". 
  2. Подгответе нотификационното си досие за НИРДСПП, като създадете досие в IUCLID.
  3. Използвайте плъгина Validation Assistant (Помощник за валидиране) на IUCLID, за да установите липсваща информация и да направите предварителна проверка на определени „работни правила".
  4. Приложете плъгина-калкулатор на IUCLID, за да направите предварително изчисление на таксата, свързана с досието ви за нотификация за НИРДСПП.
  5. Подайте досието си за нотификация за НИРДСПП чрез REACH-IT.

За подробни указания направете справка с текстовете за помощ в REACH-IT.

ECHA ще предостави номер на нотификацията за НИРДСПП след проверка на пълнотата на информацията и след заплащане на съответната такса за НИРДСПП.

Подготовка и подаване на досие за искане на удължаване на НИРДСПП

Искане за удължаване на НИРДСПП в IUCLID се създава като актуализация по собствена инициатива на вашата текуща нотификация, след което се подава чрез REACH-IT.

Бележка: Подайте искането поне четири месеца преди края на срока на освобождаването и платете таксата в рамките на 30 дни, за да си гарантирате, че искането ще бъде обработено навреме от Агенцията — преди изтичане на крайния срок.

Когато подготвяте досието си в IUCLID, спазвайте указанията, предоставени в Ръководството: Как да изготвим регистрационни досиета и досиета за НИРДСПП.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)