Ръководства за работа с ePIC

Целта на ръководствата за работа с ePIC е да помогнат на потребителите от индустрията и органите да навигират през информационната система и да им помогнат да изпълняват задълженията си по Регламента за PIC (Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали).

Ръководството за работа с ePIC за потребителя от индустрията предоставя подробно съдействие с конкретни примери за потребители от индустрията за това как да подадат нотификации за износ, искания за специален референтен идентификационен номер и свързани задачи.

Ръководствата за работа с ePIC за определени национални органи и за Европейската комисия помагат на потребителите от органите да научат как да проверяват нотификациите за износ и други подавания по PIC, направени от индустрията.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)