Как да подадете и актуализирате вашата нотификация за класифициране и етикетиране

Нотификациите можете да подадете само по електронен път чрез портала REACH-IT на уебсайта на ECHA. За целта първо трябва да се регистрирате в REACH-IT и да създадете потребителски акаунт.

Възможно е вече да имате потребителски акаунт и да сте подали една или няколко нотификации, а сега да искате да подадете актуализация. Съгласно член 41 от Регламента CLP нотифициращите лица и регистрантите правят всичко възможно, за да постигнат включването на съгласувано вписване в списъка за едно и също вещество, така че е нормално нотификациите да бъдат актуализирани.

За да изготвите и подадете нова нотификация или актуализация на нотификация, трябва да предприемете следните стъпки:

 1. Създайте потребителски акаунт в REACH-IT
  Ако вече имате потребителски акаунт, не е необходимо да създавате нов за целите на нотификацията. Ако сте забравили потребителското си име и/или парола в Reach-IT, можете да използвате формуляра за контакт „Акаунти в ECHA", за да поискате помощ.
 2. Създайте група за нотификацията (незадължително)
  Нотификаторите могат също така да създадат група на производители и/или вносители и да уведомят за приетите от тях класификация и етикетиране в списъка за класификация и етикетиране. Тази стъпка не е задължителна. Групата производители и/или вносители може да бъде създадена в REACH-IT.
 3. Изгответе вашата нотификация/актуализация на нотификация за класификация и етикетиране
  Можете да използвате инструмента IUCLID или онлайн досие. Ако сте подали вашата нотификация като част от регистрационно досие, трябва да подадете актуализация на регистрацията (член 22 от Регламента REACH), за да актуализирате нотификацията си.

  За допълнителна информация относно наличните инструменти и за да проверите кой от тях е най-подходящ за вас, кликнете върху следните препратки.

   

  IUCLID
  Можете да въведете цялата необходима информация във вашия масив от данни в IUCLID и да създадете досие за нотификация за класификация и етикетиране.
  • IUCLID ви позволява да посочите повече от един състав за дадено вещество (напр. поради разлики в примесите) и да свързвате всеки състав с конкретна класификация и етикетиране. Всеки нотификатор може да подава само една нотификация за дадено вещество и това е единственият инструмент, който ви позволява да подадете данни за няколко състава за едно вещество.
  • Досегашните потребители на ІUCLID може да оценят това решение като практично.
  • То е практично и за онези, които възнамеряват да подадат регистрация по REACH до крайния срок за регистрация през 2018 г.

   

  Онлайн досие
  Можете да въведете ръчно необходимата информация в REACH-IT.
  • Ако трябва да нотифицирате само малък брой вещества и понастоящем не използвате IUCLID, предпочитаният от вас метод може да е онлайн нотификация чрез REACH-IT.
  • Тази възможност може да е практична, ако сте МСП и ако става дума за малък брой вещества и отделни правни субекти.
  • В онлайн инструмента можете да приемете класификация и етикетиране, които са вече нотифицирани или регистрирани от друго дружество.
  Бележка: Ако задълженията ви по Регламента CLP са били покрити от групови нотификации, само вносителят/производителят, който е подал нотификациите от ваше име, може да ги актуализира. Следователно, ако трябва да актуализирате нотифицираната класификация, е необходимо да се обърнете към вносителя/производителя.
 4. Подайте вашата нотификация/актуализация на нотификация за класификация и етикетиране
  • След като изготвите вашата нотификация за класификация и етикетиране чрез ІUCLID, можете да я подадете в ЕСНА, като използвате REACH-IT. Можете да проверите вашето досие, преди да го подадете в ECHA, като използвате Помощник за валидиране (Проверка на бизнес правилата). Уебсайтът на ІUCLID е точката за достъп за изтегляне на добавката ІUCLID.
  • Ако сте използвали онлайн досието в REACH-IT, ще бъдете насочени от помощните текстове в приложението за подаване на вашата нотификация за класификация и етикетиране.

След това съдържанието на публичния списък за класификация и етикетиране се актуализира редовно. Всички нови нотификации и актуализации на съществуващи класификации ще бъдат включени в следващото обновяване на данните.

Важна информация във връзка с актуализирането на нотификация

Изисквания за идентифициране

За успешно подаване на актуализация вашата нотификация за класификация и етикетиране трябва да бъде ясно идентифицирана като актуализация на предишна успешна нотификация и да съдържа следната задължителна информация:

 • справочния номер на нотификацията за класификация и етикетиране, която желаете да актуализирате: справочният номер е в следния формат: 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX;
 • ЕО номера или списъчния номер, определен на вашето вещество;
 • номера на предишното подаване (само за нотификации, подадени в ІUCLID);
 • основанието за актуализацията (напр. изменение на класификацията и етикетирането с оглед изпълнение на член 41).

Конкретни изисквания, свързани с отделните инструменти

За да извършите актуализация на нотификация за класификация и етикетиране, е необходимо:

 • в ІUCLID: да посочите определения справочен номер (номер на нотификацията) в раздел 1.3. В заглавието на досието трябва също да посочите номера на предишното подаване, да отметнете клетката „update" (актуализиране) и да посочите причината за актуализирането в полето „update reason" (причина за актуализирането).