Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Om myndigheten

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) är den drivande kraften bland de tillsynsmyndigheter som genomför EU:s banbrytande kemikalielagstiftning som ska skydda människors hälsa och miljön och samtidigt främja innovation och konkurrenskraft.

Route: .live2