Om myndigheten

Tillsammans med våra partner arbetar vi för en säker användning av kemikalier.

Vi är Europeiska kemikaliemyndigheten, ett EU-organ. Vi genomför EU:s kemikalielagstiftning för att skydda din hälsa och miljön. Vårt arbete bidrar också till en välfungerande inre marknad, innovation och konkurrenskraft för Europas kemiska industri.

Kemikalierna gör att vi kan leva som vi gör i dag – de finns i allt. Bättre kunskap om och reglering av skadliga kemikalier skyddar arbetstagarna, konsumenterna och miljön, underlättar återvinningen och uppmuntrar industrin att ta fram säkrare alternativ.