Balans mellan yrkes- och familjeliv

För Echa är det viktigt att skapa och upprätthålla en stödjande och hälsosam arbetsmiljö så att personalen får en lämplig balans mellan yrkes- och familjelivet och sina personliga plikter.

Våra initiativ för att skapa balans mellan arbets- och familjelivet består av

  • flexibla arbetstider och ledighet som kompensation för övertidsarbete,
  • distansarbete,
  • mamma-, pappa- och familjeledighet,
  • särskild tjänstledighet vid vissa omständigheter, t.ex. giftermål, födsel eller barnadoption och andra familjehändelser,
  • årlig semester,
  • obetald tjänstledighet.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)