Styrelsen

Styrelsen är myndighetens ledningsorgan. Det har en övervakande roll med allmänt ansvar för budget- och planeringsfrågor. Den utser verkställande direktören, medlemmarna och ordföranden i överklagandenämnden och rapporterar till EU:s institutioner om Echas verksamhet.

Styrelsen består av

 • 28 medlemmar från EU-medlemsstaterna
 • tre företrädare för kommissionen
 • två företrädare för Europaparlamentet
 • tre observatörer från berörda parter, utsedda av kommissionen

Utöver medlemmarna har styrelsen inbjudit en observatör från vardera Island, Liechtenstein och Norge.

Sammansättning

Alla styrelsemedlemmar utses på grundval av sin erfarenhet och sakkunskap inom området kemikaliesäkerhet eller kemikaliereglering. Deras mandat är på fyra år och kan förnyas en gång.

Företrädarna för medlemsstaterna utses av rådet. Medlemmarna från Europeiska kommissionen och Europaparlamentet utses direkt av institutionen i fråga. Förutom dessa tre ledamöter med rösträtt utser kommissionen även tre ledamöter utan rösträtt som företräder berörda parter.

Sammanträden

Följande sammanträdesdatum för 2019:

 • 28-29/03/2019
 • 15/04/2019
 • 19-20/06/2019
 • 26-27/09/2019
 • 12-13/12/2019

Följande sammanträdesdatum planeras för 2020:

 • 26-27/03/2020
 • 17-18/06/2020
 • 24-25/09/2020
 • 16-17/12/2020

Sekretariatet

Verkställande direktören har ansvaret att ställa sekretariatet till styrelsens förfogande. Myndighetens enhet för styrning, strategier och förbindelser utför det praktiska arbetet.

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Sharon McGuinness

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)