Vad vi erbjuder

När du börjar arbeta vid Echa kommer du att ansluta dig till ett team av kvalificerade experter som arbetar med att genomföra EU:s banbrytande kemikalielagstiftning som syftar till att främja människors hälsa och miljön samt dessutom att stärka innovationerna och konkurrenskraften.

Våra arbets- och anställningsvillkor grundas på tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. De erbjuder ett attraktivt lönesystem med ett ersättnings- och förmånssystem.

  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Pensions- och arbetslöshetsförmåner
  • Hushållstillägg
  • Barntillägg
  • Förskoletillägg
  • Ersättning av skolavgifter
  • Utlandstillägg eller särskilt utlandstillägg

Löner

Personalens löner beror på tjänstekategori och lönegrad. Grundlönen per månad anges i nedanstående tabeller.

Tillfälligt anställda

Tjänstekategori

Lönegrad

Grundlön i euro

Löneklass 1

Grundlön i euro

Löneklass 2

AD

 

12

10 324,20

10 758,04

AST

11

9 124,87

9 508,31

10

8 064,86

8 403,76

9

7 127,99

7 427,52

8

6 299,95

6 564,69

7

5 568,11

5 802,09

6

4 921,28

5 128,07

5

4 349,59

4 532,36

 

4

3 844,31

4 005,85

 

3

3 397,73

3 540,50

 

2

3 003,02

3 129,21

 

1

2 654,17

2 765,70

 

Kontraktsanställda

Tjänstekategori

Rekryteringsgrad

Grundlön i euro

Antal års erfarenhet som krävs för graden

IV

16

4 555,99

Över 20 års yrkeserfarenhet

14

3 558,90

Över 7 års yrkeserfarenhet

13

3 145,45

Upp till 7 års yrkeserfarenhet

III

9

2 780,03

Över 7 års yrkeserfarenhet

8

2 457,08

Upp till 7 års yrkeserfarenhet

II

5

2 171,49

Över 7 års yrkeserfarenhet

4

1 919,18

Upp till 7 års yrkeserfarenhet

I

1

1 847,76

-

 

Grundlönen omfattas av ett antal ersättningar samt skatt, socialförsäkringsavgifter och andra avdrag som anges i tjänsteföreskrifterna. Grundlönen är undantagen från nationell skatt.

För att avspegla de högre levnadskostnaderna i Helsingfors jämfört med Bryssel korrigeras grundlönen med en koefficient som grundas på levnadskostnaderna i Helsingfors. De grundlöner som anges i tabellerna ovan är belopp före denna korrigering.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)