Rekryteringsprocessen

Vi lägger ut alla lediga jobb på Echas webbplats. Du måste lämna in en fullständig ansökan före sista ansökningsdatum.

En urvalsnämnd granskar alla giltiga ansökningar mot de kriterier som anges i platsannonsen. Urvalsnämnden väljer sedan ut de lämpligaste sökande på ett objektivt, opartiskt och öppet sätt och kallar dem till intervju.

Intervju och skriftligt prov

Nästa steg är en anställningsintervju med den urvalsnämnd som utses för varje urvalsförfarande. Nämnden granskar ansökningarna mot de kriterier som anges i platsannonsen.

Intervjun hålls på engelska, men sökandenas kunskaper i andra språk kan också testas. Personer som har engelska som modersmål förväntas ge prov på sina kunskaper i det andraspråk som de har angett.

Förutom intervjun får de sökande göra ett skriftligt prov på engelska som handlar om det expertisområde som krävs för den specifika profilen.

Reservlistor

Efter intervjuerna och de skriftliga proven upprättar urvalsnämnden en reservlista med de lämpligaste sökandena. Echa kan rekrytera personal från reservlistan när som helst under listans giltighetsperiod, som vanligen är två år med en möjlig förlängning på ett år.

Det är viktigt att veta att om ditt namn tas med på reservlistan innebär inte detta att du automatiskt har rätt till anställning.

Urvalsperioden kan vara i upp till sex månader från sista ansökningsdatum och fram till godkännandet av reservlistan.

Sökande kan begära en granskning av beslutet inom tio dagar från meddelandet. De kan också lämna in ett överklagande inom tre månader. Precis som alla EU-medborgare kan sökande även inge ett klagomål till Europeiska ombudsmannen.

 

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)