Cloudové služby agentúry ECHA

Cloudové služby ECHA sú bezpečná online platforma, ktorá sa používa na distribuovanie IT aplikácií agentúry ECHA v súkromnom cloudovom prostredí. Tvoria súčasť IT infraštruktúry ECHA. Používaním šifrovanej komunikácie, pravidelnými kontrolami zabezpečenia a aktualizáciami všetkých súčastí sa zaručuje bezpečnosť údajov v cloude a ich ochrana pred neoprávneným prístupom.

Prvá služba sa zameriava na aplikáciu IUCLID vzhľadom na jej dôležitosť, pokiaľ ide o konečný termín registrácie v roku 2018. Jej funkcie sú prispôsobené hlavne potrebám malých a stredných podnikov (MSP).

Aplikácia IUCLID Cloud funguje v prehliadači, a tak dopĺňa aplikáciu IUCLID, čím pomáha MSP pri registrovaní chemických látok do blížiaceho sa termínu registrácie.

Prístup ku cloudovému priestoru získate tak, že sa prihlásite pomocou svojich prihlasovacích údajov do účtu ECHA. Sú to rovnaké prihlasovacie údaje, aké používate napríklad na prihlásenie do systému REACH-IT. Ak nemáte účet ECHA, môžete si ho pred využitím služby vytvoriť na webovej stránke cloudových služieb ECHA.

Po prihlásení si môžete vyberať spomedzi dostupných služieb:

  • IUCLID Cloud pre MSP
  • Skúšobná verzia IUCLID Cloud

 

IUCLID Cloud pre MSP

V rámci tejto služby môžete vždy pracovať s najnovšou verziou aplikácie IUCLID v cloude bez toho, aby ste si aplikáciu IUCLID nainštalovali do svojho počítača či na podnikové servery.

Táto služba zameraná na MSP a ich konzultantov poskytuje až 1 GB úložného priestoru, plne riadené zálohovanie a podporu príslušných asistenčných pracovísk. Svoju registračnú dokumentáciu si môžete kedykoľvek vypracovať a nechať skontrolovať online.

Služba má jednoduché rozhranie a slúži na pomoc pri plnení povinností v súvislosti súvisiacich s termínom registrácie REACH v roku 2018. Kedykoľvek si môžete otvoriť IUCLID Cloud pre klientov (pôvodná verzia aplikácie IUCLID, v ktorej sa uchovávajú údaje v cloude) a v prípade potreby využiť prístup ku všetkým šiestim funkciám aplikácie IUCLID 6.

 

Skúšobná verzia IUCLID Cloud

Vyskúšajte služby IUCLID Cloud a pracujte online bez potreby inštalácie na lokálny počítač. Získate 100 MB ukladacieho priestoru pre súbory a pravidelné aktualizácie aplikácie IUCLID na najnovšiu verziu.

Skúšobná verzia je dobrou príležitosťou, ako naučiť používateľov pracovať v aplikácii IUCLID Cloud. Keďže však ide o skúšobnú verziu, nevykonáva sa žiadne zálohovanie údajov a neposkytuje sa ani podpora príslušných asistenčných pracovísk v prípade netechnických otázok.

 

Konzultanti – využite výhody

Prostredníctvom služieb IUCLID Cloud môžu konzultanti transparentnejšie spolupracovať s MSP v rámci príprav na termín registrácie v roku 2018. MSP môžu konzultantom v aplikácii IUCLID Cloud jednoducho poskytnúť prístup k svojim údajom. Transparentná spolupráca pomáha MSP lepšie pochopiť údaje predkladané na účely registrácie a riadne sa pripraviť na budúce aktualizácie.

IUCLID Cloud je pre MSP bezplatná, keďže s ňou nie sú spojené žiadne náklady na IT, a konzultanti tak môžu svojim klientom poskytnúť lepší pomer medzi kvalitou a cenou.

Transparentnejší a interaktívnejší spôsob práce takisto pomáha pri získavaní dôvery klientov.

Pomocou skúšobnej verzie IUCLID Cloud môžu konzultanti podporiť svoje služby a poskytnúť odbornú prípravu všetkým svojim klientom.

 

Výhody cloudových služieby ECHA?

Cloudové služby agentúry ECHA vám ponúkajú:

  • prístup k najnovšej verzii aplikácie IUCLID spravovanej agentúrou odkiaľkoľvek a kedykoľvek,
  • pravidelné a automatizované zálohovanie údajov agentúrou,
  • jednoduchú spoluprácu online. Podniky môžu zvýšiť zabezpečenie údajov znížením počtu lokálnych kópií,
  • nepretržitú online pomoc.

 

Categories Display