R4BP - Register pre biocídne výrobky

R4BP 3 je centrálny uzol, prostredníctvom ktorého sa predkladajú žiadosti v súvislosti s biocídnymi výrobkami. Poskytuje funkcie, ktoré umožňujú priemyslu a orgánom dodržiavať legislatívne požiadavky a vymieňať si medzi sebou informácie. 

Predkladanie v súvislosti s biocídnymi výrobkami podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR, nariadenie (EÚ) č. 528/2012) sa začalo 1. septembra 2013. 

Na zhromažďovanie, usporiadanie a uchovávanie údajov o účinných látkach a biocídnych výrobkoch slúži aplikácia IUCLID. Ak chcete predložiť žiadosť, v aplikácii IUCLID vytvoríte dokumentáciu a prostredníctvom R4BP 3 ju odošlete agentúre ECHA a vnútroštátnym orgánom. Aplikáciu IUCLID si môžete prevziať z webového sídla IUCLID. 

Migrácia údajov a aktív z predchádzajúcej verzie  R4BP 2 na R4BP 3 bola dokončená. 

Ak nemôžete v R4BP 3 nájsť aktíva zodpovedajúce vášmu povoleniu, ktoré boli zaznamenané v R4BP 2, znamená to, že záznam o vašom povolení v R4BP 2 neobsahoval platný LE UUID pre držiteľa povolenia. Aby bolo možné vykonať konečný prechod z R4BP 2 na R4BP 3, takéto aktíva boli priradené virtuálnej právnickej osobe a v súčasnosti nie sú prístupné vám ani žiadnej skutočnej spoločnosti (tzv. orphan assets). Aby ste získali prístup k týmto aktívam v R4BP 3, postupujte podľa pokynov, ktoré sú k dispozícii pod konkrétnymi odkazmi na tejto stránke. Viac informácií nájdete v časti „Q&A on migration“ (otázky a odpovede týkajúce sa prechodu) na webovom sídle agentúry ECHA. 

 

Categories Display